Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dybdestudier av fartsrelaterte ulykker ved bruk av UAG-data

Dybdestudier av fartsrelaterte ulykker ved bruk av UAG-data

Forfattere: Alena Katharina Høye
Rapportnr: 1569/2017
ISBN: 978-82-480-2044-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2029-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Basert på materiale til Statens vegvesens ulykkesanalysegrupper (UAG) beskriver rapporten resultater av dybdestudier av 107 fartsrelaterte dødsulykker med personbiler med edru fører i 2011-2015, samt informasjon om dybdestudier av alle 577 fartsrelaterte dødsulykkene med personbil i Norge i 2005-2015. Typiske faktorer ved ulykker hvor en bil hadde kjørt godt over fartsgrensen, er bl.a. høy fart, eneulykker, ulykker med flere drepte, ulykker om natten og i helgene, eldre biler, bilen har treffpunkt i siden, unge mannlige førere og liten grad av bilbeltebruk. Typiske faktorer ved ulykker med høy fart etter forholdene er bl.a. ulykker om vinteren, ulykker på glatt/våt veg eller i vanskelige kurver, skrensulykker, eldre biler, biler uten ESC, dårlige dekk og unge førere, oftest menn. Rapporten foreslår en rekke tiltak som kan forhindre fartsrelaterte ulykker, bl.a. intelligent fartstilpasning, fartskontroll, økt utskiftingstakt av bilparken, fjerning/sikring av farlige objekter ved vegen og mer konsistent vegutforming og forbedret kurvevarsling.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger