Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Drosjeregulering i norske byer – utfordringer og alternativer

Drosjeregulering i norske byer – utfordringer og alternativer

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1698/2019
ISBN: 978-82-480-2235-0
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2234-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Drosjer opererer i flere ulike delmarkeder, med ulike markedsmekanismer. Dette gjør at det er utfordrende å finne én felles regulering som løser alle utfordringene som oppstår knyttet til næringa. Denne rapporten ser på bakgrunnen for drosjeregulering, alternative måter dette har blitt gjort på tidligere, fordeler og ulemper med de ulike tilnærmingene. Fordelene og ulempen med disse diskuteres i lys av drosjemarkedene i Oslo. Fra denne diskusjonen trekkes det fram fire svært ulike alternative scenarioer for reguleringer. Disse vurderes opp mot internasjonale og nasjonale erfaringer. Tre av disse alternativene framstår som bedre, enn dagens løsning.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger