Du er her

Taxis as urban transport

Forfattere: Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1308/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1511-6
Språk: English
Vedlegg Sammendrag
Full report
Summary

Drosjer finnes i alle byer og de er umiddelbart gjenkjennelige. Likevel er det stor variasjon i hva som ligger i begrepet drosje, og hvilken rolle drosjene har i det lokale transportsystemet. Denne rapporten peker på ulike reguleringsformer, forklarer bakgrunn og viser til gode og mindre gode eksempler på drosjeregulering. Rapporten konkluderer med en generell veiledning til temaer som må vurderes når en skal regulere drosjenæringen og hvilke føringer ulike prioriteringer gir på hvilke virkemidler som bør benyttes.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger