Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder

Drosjer i Vestfold - ett løyvedistrikt, mange stasjoneringssteder

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Julie Runde Krogstad, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1251/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1411-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver drosjemarkedet i Vestfold. Rapporten peker på utfordringer knyttet til konkurranse mellom drosjesentralene, og mellom drosjenæringen og turbilnæringen. Rapporten peker på flere ulike alternativer fylkeskommunen kan velge for fremtidig utøving av løyvemyndigheten, og på hva som er forventede konsekvenser av disse

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger