Du er her

Drosjer i Østfold - et marked i utvikling

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Rolf Hagman, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1256/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1418-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten går gjennom drosjemarkedene i Østfold, med vekt på konkurranse og dekning. Et eget kapittel er viet diskusjonen rundt mulighetene for en mer miljøvennlig drosjepark. Flere alternative fremtidssenarioer blir presentert og diskutert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger