Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Drosjer i Grenland - marked, løyver og sentraler

Drosjer i Grenland - marked, løyver og sentraler

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Kåre H. Skollerud
Rapportnr: 1144/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1221-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gir en beskrivelse av markedsforholdene for drosjenæringen i Grenland. Hovedfunnene er at dagens antall drosjeløyver er i samsvar med yrkestransportforskriften, og at konkurransen mellom sentralene varierer i de ulike delmarkedene. Rapporten peker på behovet for et felles reglement for drosjedrift i Grenlandsområdet og skisserer flere ulike handlingsalternativer med tilhørende scenarioer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger