Du er her

Drosjer i Buskerud - status

Forfattere: Jørgen Aarhaug, Kåre H. Skollerud, Kjersti Visnes Øksenholt
Rapportnr: 1387/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1138-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten beskriver dagens drosjemarked i Buskerud basert på spørreundersøkelser intervjuer og fokusgrupper. Rapporten viser at drosjemarkedet i Buskerud har hatt en negativ utvikling over tid. Folk bruker lite drosje, og de som bruker drosje, bruker det sjeldent, men de er jevnt over fornøyd med tjenestene som blir levert. Det sakt er språk en utfordring særlig i nedre Buskerud.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger