Du er her

Dokumentasjonsrapport: Trenklin versjon 1.17

Forfattere: Elise Caspersen, Patrick Ranheim, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1341/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1550-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Denne rapporten dokumenterer Trenklin modellversjon 1.17, som er en videreutvikling av Trenklin 1.8, dokumentert i TØI-rapport 1238/2012. Trenklin er jernbaneverkets regnearkbaserte modellsystem for å beregne framtidig etterspørsel etter togreiser. Det er en elastisitetsmodell basert på faktisk trafikk og elastisiteter av generaliserte kostnader. Videreutviklingen til modellversjon 1.17 innebærer oppdatering av programflyt, helhetlig analyse av flere linjer, timefordeling av antall reisende og fast døgnfordeling av reisehensikt. Forslag til videre endringer er innføring av dynamiske priser, nye etterspørselsfrekvenser etter frekvensområder samt ta hensyn til intermodal konkurranse og heterogene togreiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger