Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den norske verdsettingsstudien. Verdien av tid, sikkerhet og miljø. Utrygghet - Verdien av redusert rasfare og bedre tilrettelegging for syklende og gående

Den norske verdsettingsstudien. Verdien av tid, sikkerhet og miljø. Utrygghet - Verdien av redusert rasfare og bedre tilrettelegging for syklende og gående

Forfattere: Stefan Flügel, Knut Veisten, Farideh Ramjerdi
Rapportnr: 1053g/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1114-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

I denne rapporten presenterer vi grunnlaget for nye anbefalte verdier for redusert utrygghet i transport. Dette omfatter oppdatering av utrygghetskostnadene for syklende og gående ved kryssing av veg og ferdsel langs veg, og en ny verdsetting av rasfarefjerning. De estimerte verdiene er framkommet ved bruk av spørreskjema-baserte metoder for uttrykte preferanser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger