Du er her

Den norske verdsettingsstudien - Tid

Forfattere: Farideh Ramjerdi, Stefan Flügel, Hanne Samstad, Marit Killi
Rapportnr: 1053b/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1104-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Vedleggene
Rapporten uten vedlegg
Summary

Den norske tidsverdiundersøkelsen er en del av den nye norske verdsettingsstudien, der de økonomiske verdiene av tidsbruk, sikkerhet og miljøpåvirkning i transport er undersøkt. I tidsverdiundersøkelsen har vi fastslått verdier for reisetid om bord, gang- og sykkeltid, tilbringertid, ventetid, omstigning, køtid, komfort og pålitelighet. Vi har også sett på effekten på tidsverdien av å bytte transportmiddel. De fleste verdiene er beregnet ved hjelp av data fra en stated preference-undersøkelse utført i forbindelse med prosjektet.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger