Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den norske verdsettingsstudien. Korte og lange reiser (tilleggsstudie) - Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort

Den norske verdsettingsstudien. Korte og lange reiser (tilleggsstudie) - Verdsetting av tid, pålitelighet og komfort

Forfattere: Askill Harkjerr Halse, Stefan Flügel, Marit Killi
Rapportnr: 1053h/2010
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1155-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Som et tillegg til tidsverdistudien (rapport 1053B) har vi beregnet alternative enhetsverdier for tid, pålitelighet og komfort når skillet mellom korte og lange reiser blir satt ved 50 kilometer. I denne rapporten presenterer vi disse enhetsverdiene og redegjør for hvordan de er beregnet. Den nye inndelinga etter reiselengde medfører at tidsverdiene for lange reiser blir betydelig lavere enn i de opprinnelige beregningene, ettersom reiser på 50-100 kilometer har lavere tidsverdi enn de lengste reisene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger