Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den norske substitusjonsstudien for elektronisk kommunikasjon

Den norske substitusjonsstudien for elektronisk kommunikasjon

Forfattere: Rasmus Bøgh Holmen, Christian S. Mjøsund, Harald Wium Lie, Mikael Christiansson, Stefan Flügel
Rapportnr: 1823/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2354-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I denne studien kartlegger vi substitusjonsmønstre mellom elektroniske kommunikasjonstjenester over sektorer ved bortfall av slike tjenester. Videre undersøker vi hver sektors avhengighet av egen og andres ekom-bruk. Studien vår bygger på en omfattende informasjonsinnsamling, som blant annet omfatter en spørreundersøkelse rettet mot alle norske virksomheter. Vi finner at bredbånd i fastnettet er den viktigste ekom-tjenesten, både for personlig og ikke-personlig kommunikasjon. For begge kommunikasjonsformer utgjør bredbånd i mobilnettet den viktigste tjenesten for substitusjon ved utfall i ekom. Vår informasjonsinnsamling avdekker også forventinger om betydelig vekst i bruk av ekom på tvers av sektorer i årene fremover.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger