Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

Forfattere: Liva Vågane, Inge Brechan, Randi Hjorthol
Rapportnr: 1130/2011
ISBN: 978-82-480-1195-8
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1194-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 (RVU 2009) er ca 29 000 personer fra 13 år intervjuet om sine reiseaktiviteter og reisemønstre. Undersøkelsen gir informasjon om omfanget av befolkningens reiser, reisenes formål og hvilke transportmidler som brukes. I gjennomsnitt foretar hver person 3,3 reiser per dag. De aller fleste reisene er korte, 42 prosent er under tre kilometer, og de aller fleste foretas med bil, 52 prosent som fører og 11 prosent som passasjer. 4 prosent er sykkelreiser, 22 prosent gjøres til fots, mens 10 prosent er reiser med kollektive transportmidler. 53 prosent av befolkningen foretar en eller flere lange reiser per måned. Med lange reiser menes her reiser som er 100 km eller lengre én vei, eller som går til utlandet. Innenlands foretas 68 prosent av disse reisene med bil, mens 15 prosent foretas med fly.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger