Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 - nøkkelrapport

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 - nøkkelrapport

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Øystein Engebretsen, Randi Hjorthol, Liva Vågane
Rapportnr: 844/2006
ISBN: 82-480-0656-5
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0657-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 (RVU 2005) er ca 17 500 personer fra 13 år intervjuet om sine reiseaktiviteter og reisemønstre. Undersøkelsen gir informasjon om omfanget av befolkningens reiser, reisenes formål og hvilke transportmidler som brukes. Den gir opplysning om hvordan reiseaktiviteten varierer mellom befolkningsgrupper i ulike deler av landet og etter sosioøkonomiske kjennetegn. I gjennomsnitt foretar hver person 3,3 reiser per dag. De aller fleste reisene er korte, ca 40 prosent er under tre kilometer, og de aller fleste foretas med bil, 54 prosent som fører og 12 prosent som passasjer. 5 prosent er sykkelreiser, 29 prosent gjøres til fots, mens 8 prosent er reiser med kollektive transportmidler. 52 prosent av befolkningen foretar en eller flere lange reiser per måned. Med lange reiser menes her reiser som er 100 km eller lengre eller som går til utlandet. Innenlands foretas 76 prosent av disse reisene med bil, mens 60 prosent av utenlandsreisene foretas med fly.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger