Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001. Ungdom og skolereiser

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001. Ungdom og skolereiser

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 597/2002
ISBN: 82-480-0286-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Analysene i dette temaheftet er baset på data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene fra 1992, 1998 og 2001. Det skilles mellom tre aldersgrupper, 13-15 år, 16-17 år og 18-24 år. De aller fleste har sykkel, enten som de eier eller som de kan disponere. Andelen med førerkort og tilgang til bil i alderen 18-24 år har gått ned fra 1992 til 2001. Antallet skolereiser er ikke endret mellom 1992 og 2001, men reiselengdene har økt for elever i ungdomsskolen og den videregående skolen. Den vanligste reisemåten til skolen er kollektivt, mellom 40 og 58 prosent i 2001. Mellom 23 og 36 prosent går til skolen, de yngste mest. I 2001 var det mellom 4 og 14 prosent som syklet. Fra 8 til 13 prosent var bilpassasjerer.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger