Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001. Reiser til fots.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001. Reiser til fots.

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Randi Hjorthol
Rapportnr: 641/2003
ISBN: 82-480-0336-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Rapporten analyserer nordmenns reiser til fots. Dataene er hentet fra Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 hvor drøyt 20.000 personer er intervjuet om sine reisevaner. Resultatene viser at nordmenn i gjennomsnitt går 1,1 km per dag, inkludert gange i forbindelse med bruk av transportmidler. De som bor i de største byene går mest. Dette har blant annet sammenheng med lavere biltilgang, vanskeligere parkeringsforhold og kortere avstand til butikker. Beregninger viser at mange av de korte bilturene vil kunne la seg overføre til gange eller sykkel. Begrensninger på tilgang til parkeringsplass vil være et godt virkemiddel for å få flere til å gå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger