Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001. Omsorgsreiser

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001. Omsorgsreiser

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 598/2002
ISBN: 82-480-0288-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Analysene i dette temaheftet er basert på resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene fra 1992 og 2001. Omsorgsreiser består av tre kategorier; følge barn til/fra barnehage og skole, følge barn til/fra fritidsaktiviteter og følge barn og andre personer til ulike typer av aktiviteter. Fra 1992 til 2001 har omsorgsreisene økt fra 0,25 til 0,41 reiser per dag per person. Reisene har økt i lengde fra 8,6 km til 9,3 km per reise. Bilbruken på omsorgsreiser er høy. Det er 81 prosent som enten kjører eller er passasjer. Kvinner har flere slike reiser enn menn. Flest reiser finner vi i familier der det yngste barnet er under sju år, med 0,88 reiser per person per dag.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger