Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 - nøkkelrapport

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 - nøkkelrapport

Forfattere: Jon Martin Denstadli, Randi Hjorthol
Rapportnr: 588/2002
ISBN: 82-480-0277-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001 er mer enn 20.000 personer intervjuet om sine reisevaner. Undersøkelsen forteller oss omfanget av folks reiser, hvorfor og hvordan man reiser og hvordan reiseaktiviteten varierer mellom ulike befolkningsgrupper. I gjennomsnitt gjør befolkningen 13 år og eldre 3,1 reiser pr dag. De fleste daglige reiser er korte, 40 prosent er under tre kilometer. 64 prosent av reisene foretas med bil (fører eller passasjer), 26 prosent er gang- eller sykkelreiser, mens ni prosent er kollektivreiser. 46 prosent av befolkningen foretar en eller flere lange reiser i løpet av en måned. Med lange reiser menes reiser som er 100 km eller lengre, og reiser til utlandet. To av tre lange reiser skjer med bil, mens fly står for 19 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger