Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001. Innkjøpsreiser.

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2001. Innkjøpsreiser.

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 595/2002
ISBN: 82-480-0284-5
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

Analysene i dette temaheftet er basert på data fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene fra 1992 og 2001. I løpet av 90-tallet har det blitt færre nærbutikker, flere kjøpesentre, og reiselengdene til forretningene har økt. Antall innkjøpsreiser var omtrent like mange i 1992 og i 2001, i underkant av én per dag. Lengden på innkjøpsreisene har økt, fra 5,3 km per reise i 1992 til 6,7 km i 2001. Det er særlig i de mindre byene, på tettsteder og i spredtbygde strøk at disse reisene har blitt lengre. Bruk av bil (som fører) på innkjøpsreisene har økt fra 52 prosent til 56 prosent, 22 prosent går. Lørdag er fremdeles den viktigste handledagen, med i gjennomsnitt 1,1 handlereiser, mens det er 0,85 reiser på hverdager.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger