Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dekarbonisering av det nordiske transportsystemet

Decarbonising the Nordic transport system: A TIS analysis of transport innovations

Forfattere: Ove Langeland, Magnus Andersson, Tom Erik Julsrud, Steven Sarasini, Maria Schnurr, Stefan Tongur
Rapportnr: 1678/2018
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2204-6
Språk: English
Vedlegg Sammendrag - kun på engelsk
Hele rapporten - kun på engelsk

Omstilling av transportsystemet er en av de største utfordringene for energi og klima i Norden. Det har vært en sterk vekst i etterspørselen av transporttjenester for folk og gods i de seinere tiår og transportsektoren er svært avhengig av fossilt drivstoff. Flere tiltak for å avkarbonisere transportsektoren er introdusert i Europa og i Norden. Denne rapporten fokuserer særlig på nye teknologier knyttet til kjøretøy og drivstoff, men den omhandler også andre transportinnovasjoner som potensielt kan bidra til mer klimavennlige transportmåter, så som mobilitet som en tjeneste (MaaS).

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger