Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Dagligvareinnkjøp blant bosatte i Oslo. Omfang og reisemåte. En analyse av reisevanedata fra 1991

Dagligvareinnkjøp blant bosatte i Oslo. Omfang og reisemåte. En analyse av reisevanedata fra 1991

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 1124/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I dette notatet tar vi opp reiseaktiviteten knyttet til innkjøp av dagligvarer blant befolkningen i Oslo. Hovedfokus er rettet mot likheter og forskjeller mellom kvinners og menns reiser. Dataene som brukes i analysene er hentet fra reisevane-undersøkelsen i Oslo fra 1990/91. I gjennomsnitt er handlereiser menn gjør 5,6 km, mens kvinners er 3,6 km. Menn har færre handlereiser i løpet av uka enn kvinner. Kvinners reiser starter oftere på jobben enn menns, de kombinerer hyppigere gjøremål enn menn. Mer enn halvparten av menns reiser foregår med bil, med dem selv som sjåfør, 29 prosent av kvinners innkjøpsreiser. Til gjengjeld er kvinner noe oftere passasjerer, 9 prosent mot menns 2 prosent. Kvinner og menn går og sykler like mye. En femtedel av kvinners reiser gjøres med kollektive transportmidler, 8 prosent av menns. Bosatte i de indre bydelene spaserer oftere til butikken enn de som bor andre steder i byen, også når det er kontrollert for effekten av bilhold og førerkort.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger