Du er her

Dagliglivets landskapsopplevelser

Forfattere: Guro Berge, Aslak Fyhri, Jens Kristian Steen Jacobsen
Rapportnr: 481/2000
ISBN: 82-480-0154-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Økt grad av urbanisering, økt transportforbruk og fortetting som planleggingstrategi er fenomener som gir behov for kunnskap om hvordan mennesker opplever sine daglige omgivelser. Det er særlig gjennom de daglige erfaringene av omgivelsene at mennesker får de fleste opplevelser av natur og kultur. Rapporten beskriver et teoretisk fundament for studiet av dagliglivets landskaps-opplevelser i byer og tettsteder. Sentrale begreper for forståelse av menneskers opplevelser gjennomgås. Egnede metoder for å studere temaet er også beskrevet og vurdert.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger