Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Daglige fritidsaktiviteter, hytte- og båtliv og svenskehandel. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

Daglige fritidsaktiviteter, hytte- og båtliv og svenskehandel. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005

Forfattere: Liva Vågane
Rapportnr: 861/2006
ISBN: 82-480-0692-1
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0694-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 (RVU 2005) er ca 17 500 personer fra 13 år intervjuet om sine reiseaktiviteter og reisemønstre. Tre av ti daglige reiser er i forbindelse med besøk eller andre fritidsaktiviteter, og de tar rundt en halv time daglig. Mest tid brukes i helgene. Ungdom har flest fritidsreiser. To av fem har tilgang på hytte. Middelaldrende par og deres barn har i størst grad hytte, men barna bruker ikke hytta like mye som foreldrene. Hyttene ligger i gjennomsnitt 14 mil fra boligen. Bosatte i Oslo og Akershus har hytter i høyfjellskommuner og har lengst vei til hytta. En av tre har tilgang på fritidsbåt. De fleste har motor på båten, og det er store motorbåter som brukes mest i sommerhalvåret.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger