Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Byutvikling og arbeidsreiser - gentrifisering og reurbanisering som miljøfaktorer (2003)

Byutvikling og arbeidsreiser - gentrifisering og reurbanisering som miljøfaktorer (2003)

Forfattere: Randi Hjorthol, Torkel Bjørnskau
Rapportnr: 642/2003
ISBN: 82-480-0338-8
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hva skjer med arbeidsreisen når flere flytter til de sentrale byområdene? De senere åras trend mot gentrifisering har transportmessige konsekvenser. Selv om bilbruk på arbeidsreisene har økt i de større byområdene løpet av 80- og 90-tallet, viser mer detaljerte analyser at variasjonene mellom de som bor i indre og ytre bydeler er svært store. En spørreundersøkelse fra Oslo, Bergen og Trondheim i april/mai 2001 viser at det viktigste motivet for å bosette seg sentralt i byene er muligheten for å kunne gå og sykle til arbeidet. I Oslo indre by går eller sykler 65 prosent til arbeid, bosatte i indre deler av Trondheim er andelen 80 prosent. Sannsynligheten for å gå til arbeid er høyest dersom boligen og arbeidsplassen ligger i indre by, og kvinner mer enn menn. Sykling er mer vanlig blant menn enn blant kvinner. Personer som har yrke innenfor kategorien ”frie” yrker (arkitekter, advokater mv) har en større tilbøyelighet til å sykle enn personer i andre yrker. Bilbruk er vanligst der både arbeidsplassen og boligen ligger i ytre sone. Kvinner bruker fremdeles bil i betydelig mindre utstrekning enn menn. Høy inntekt betyr høy bilbruk.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger