Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Byidealer, bostedspreferanser og aktivitetsmønstre i Oslo, Bergen, Trondheim

Byidealer, bostedspreferanser og aktivitetsmønstre i Oslo, Bergen, Trondheim

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 672/2003
ISBN: 82-480-0373-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Hva slags oppfatning har storbybefolkningen om den gode by, og hvilke preferanser gir de uttrykk for når de velger bosted i et byområde? Hvilken betydning har bosted for aktiviteter og reisemønstre? De senere års interesse for å bo mer sentralt i de største byene er bakgrunnen for disse spørsmålene. Analysene baserer seg på en spørreundersøkelse gjennomført i Oslo, Bergen og Trondheim våren 2001, der ca 5000 personer svarte på spørsmål om byidealer, bostedsvalg, aktivitets- og reisemønstre og holdning til bymiljø. Byidealene kan knyttes til hagebyidealet, funksjonalismen, naboskapsprinsippet og den nye urbanismen. Bostedspreferansene faller i to hovedgrupper; faktorer som kan koples til hageby/naboskapsidealene og den nye urbanismen. Kvinner med høy utdanning er de fremste representantene for den urbane livsstilen. Bosatte i indre bydeler har et mer lokalt aktivitetsmønster og mer miljøvennlig reisemåte enn bosatte i de ytre delene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger