Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bussforbindelse Kongsvinger – Øvre Romerike

Bussforbindelse Kongsvinger – Øvre Romerike

Forfattere: Knut Johannes Liland Hartveit, Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1770/2020
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1755-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En ny bussforbindelse mellom Kongsvingerregionen og Øvre-Romerike vil medføre at to regioner som per i dag i praksis ikke har en reel kobling med kollektivtransport får det. Et slikt tilbud vil være særlig attraktivt for personer som ikke har tilgang på bil, for arbeidsreiser til OSL, Jessheim og Kongsvinger, og som tilbringertransport til flyplassen. Opprettelsen av et slikt tilbud er blitt mer aktuelt som følge av at en større andel av Romerikes befolkning får Kongsvinger sykehus som primærsykehus.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger