Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bruker barn beina? Evaluering av prosjektet Aktive skolebarn ( 2002 - 2005 )

Bruker barn beina? Evaluering av prosjektet Aktive skolebarn ( 2002 - 2005 )

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 814/2005
ISBN: 82-480-0592-5
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0593-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

I 2005 ble 7500 skolebarn og deres foreldre spurt om hvordan de kom seg til og fra skolen, og hvordan de opplevde skoleveien. Undersøkelsen fungerer, sammen med en forundersøkelse fra 2002, som evaluering av prosjektet "Aktive Skolebarn". Det har ikke vært store endringer i barns skolereise siden 2002. Nå som da, går 43 prosent av barna til skolen, og 25 prosent blir kjørt i bil. Undersøkelsen ser også på en rekke fysiske forhold på skoleveien. Når vi kontrollerer for andre forhold som kan tenkes å virke inn på barnas reisevaner, finner vi ingen effekt av prosjektet. "Gå/sykle til skolen"-aksjoner som den enkelte skolen gjennomfører på egen hånd har imidlertid en god effekt på antall barn som går eller sykler.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger