Du er her

Bruk av reisetid ombord på toget

Forfattere: Randi Hjorthol, Mattias Gripsrud
Rapportnr: 983/2008
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-0916-0
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Hva bruker togpassasjerne reisetiden til? Dette og flere spørsmål ble stilt til ca 1200 passasjerer på ulike togstrekninger i Norge sommeren 2008. De som reiser i forbindelse med arbeid bruker mest tid på arbeidsrelaterte gjøremål, men de har også en rekke andre gjøremål. De som reiser i privat ærend bruker mest tid på kontakt med andre passasjerer, eller de slapper av. Arbeid underveis på reisen er vanligst på reiser mellom to og tre timer. Nesten 80 prosent har med seg mobiltelefon på reisen, og bortimot 60 prosent bruker den. Hver fjerde har med seg bærbar PC og 16 prosent bruker den underveis. Analysene viser at svært få av togpassasjerene, ca 10 prosent, mener at reisetiden er bortkastet. Rapporten finnes kun i elektronisk utgave.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger