Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bomiljø i Kristiansand. Omlegging av E18 - Førundersøkelse

Bomiljø i Kristiansand. Omlegging av E18 - Førundersøkelse

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 1117/1998
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele notatet

I desember 1997 ble 417 personer intervjuet om sin opplevelse av bomiljøet i 16 delområder som berøres på ulike måter av hovedvegomleggingen i Kristiansand. Undersøkelsen skal fungere som en førundersøkelse før anleggsarbeidet starter. Notatet beskriver først i korte trekk delområdene og undersøkelsesopplegget. Deretter presenteres resultatene for befolkningens syn på bl a bomiljø, støy, luftforurensning og visuelle forhold. I tillegg til dette notatet utarbeides en annen rapport mer inngående multivariate analyser av sammenhengene mellom objektiv belastning og folks responser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger