Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bilens betydning for barns og unges aktivitetsmønstre

Bilens betydning for barns og unges aktivitetsmønstre

Forfattere: Randi Hjorthol
Rapportnr: 834/2006
ISBN: 82-480-0636-0
ISBN (elektronisk versjon): 82-480-0637-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

I dette essayet diskuteres følgende spørsmål: Er det slik at vi oppdrar våre barn til å bli bilbrukere? Hvilke trekk ved det moderne samfunn gjør bilen til det naturlige redskap i hverdagslivets organisering av aktiviteter for barn og foreldre? Hva betyr det for barn og voksne, både fysisk og psykisk, at vi i økende grad blir et folk på hjul snarere enn et folk til fots? Når bilen nå har blitt ”allemannseie”, kan den da samtidig være et kultobjekt for ungdom? Nye kommunikasjonsformer har også betydning for bilens rolle for barn og ungdom. Hvilken betydning har samspillet mellom mobiltelefonen og bilen for barns og ungdoms daglige aktivitetsmønstre, og hva slags utviklingstendenser er det vi kan skimte?

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger