Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Best i vest? Opplevelse av trafikk og miljø på Frogner/Majorstua og Vålerenga/Gamlebyen.

Best i vest? Opplevelse av trafikk og miljø på Frogner/Majorstua og Vålerenga/Gamlebyen.

Forfattere: Aslak Fyhri
Rapportnr: 585/2002
ISBN: 82-480-0274-8
Språk: Norwegian

Innen et begrenset område vi har undersøkt på Frogner/Majorstua, er det relativt store forskjeller i trafikk og miljø. Hele 57 prosent er belastet med mye støy (over 65 dBA) langs Kirkeveien, mot bare 12 prosent ellers i studieområdet. Folk i dette vestlige byområdet har langt flere positive kvaliteter i bomiljøet enn de som bor i Vålerenga/Gamlebyen. Det eneste unntaket er støy: det er langt flere som har støynivåer over 65 dBA på vestkanten. Vi finner imidlertid ingen signifikant forskjell mellom øst og vest i hvor plaget folk er ved et gitt støynivå.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger