Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Beskyttede sykkelfelt og midlertidig sykkelinfrastruktur

Beskyttede sykkelfelt og midlertidig sykkelinfrastruktur

Forfattere: Aslak Fyhri, Petr Pokorny, Katrine Karlsen
Rapportnr: 1837/2021
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2059-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Midlertidige beskyttede sykkelfelt testes mange steder ut som et enkelt og raskt tiltak for å forbedre tryggheten for syklister og å lokke flere til å sykle. I denne rapporten har vi undersøkt internasjonal forskning om temaet, og finner at de ikke har noen spesielt gunstig effekt på trafikksikkerheten, men at de kan lokke flere til å sykle der hvor forholdene i utgangspunktet er dårlige for syklister. Vi har intervjuet potensielle syklister og finner at de er mer positive enn eksisterende syklister, men er samtidig usikre på om dette tiltaket vil føre til at de begynner å sykle. Videoregistreringer viser at mange sykler innenfor barrierene, men at folk sykler utenom om de har høy fart, det er få biler eller barrieren er for trang. Fremtidig bruk av beskyttede sykkelfelt bør vurdere steder der trygghet oppleves som en hindring for sykling, særlig steder med «hull» i sykkelnettverket.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger