Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Barns daglige reiser i Oslo, Akershus og Buskerud

Barns daglige reiser i Oslo, Akershus og Buskerud

Forfattere: Aslak Fyhri, Beate Elvebakk
Rapportnr: 1139/2011
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1215-3
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

3298 barn i alderen 7 til 15 år og deres foreldre svarte på spørreskjema om barnas daglige reiser og hvordan de leker i hverdagen. Undersøkelsen ble gjennomført i Akershus, Oslo og Buskerud. Resultatene viser at flesteparten av barna fortsatt går til skolen, selv om bilen er det mest brukte transportmiddelet på fritidsreiser utenfor byområdene. Foreldrenes svar samsvarer stort sett med barnas, bortsett fra at foreldrene er mer bekymret for at det skal skje noe med barna, enn barna selv er.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger