Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Bare Ma(a)S? – Morgendagens transportsystem i storbyregioner?

Bare Ma(a)S? – Morgendagens transportsystem i storbyregioner?

Forfattere: Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1578/2017
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-2067-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Mobility-as-a-Service, forkortet MaaS er et nytt konsept for hvordan mobilitet kan frikobles fra transport med et enkelt transportmiddel. Dette skjer ved at en mobilitetsoperatør koordinerer mange ulike transporttjenester tilbudt av ulike transportører og videreformidler disse til sluttbrukeren via en mobil app. Denne rapporten beskriver ulike former for slike MaaS-system, fremlegger internasjonale erfaringer, presenterer ulike mulige løsninger for et slikt system i storbyregionene og diskuterer fordeler og ulemper ved disse.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger