Du er her

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Forfattere: Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane
Rapportnr: 1348/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1560-4
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen har svart på en internetbasert spørreundersøkelse om sine arbeidsreiser og tiltak for å redusere bilbruk. Lokaliseringen i Nydalen gjør det gunstig å reise kollektivt. Blant de ansatte er det 43 prosent som reiser kollektivt, mens hele 75 prosent av studentene tar buss eller bane. En tredel av de ansatte kjører bil, mens bare én prosent blant studentene gjør det. Den gjennomsnittlige reiselengden for de ansattes arbeidsreise er 19 km og reisetiden 33 minutter. For studentene er reisen til BI i gjennomsnitt 9 km og reisetiden 23 minutter. De viktigste grunnene til å bruke bil til jobb for de ansatte er at det går raskt, er fleksibelt og at de skal hente eller bringe barn til skole og barnehage. Det er likevel 38 prosent av bilbrukerne som sier de kunne tenke seg å reise kollektivt oftere. Dersom denne gruppen endrer reisemåte vil det bety en reduksjon av CO2-utslippet på 32 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger