Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Arbeidsreiser til Linderud. Eksempelet Siemens

Forfattere: Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane
Rapportnr: 1288/2013
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1479-9
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

En nettbasert undersøkelse om ulike aspekter ved arbeidsreisen er gjennomført blant ansatte ved Siemens på Linderud. Så mange som 68 prosent av de ansatte bruker bil på arbeidsreisen, 10 prosent sykler eller går og resten bruker kollektive reisemåter. De ansatte er bosatt i et stort geografisk område. For å kunne reise kollektivt må svært mange bytte underveis, noe som øker reisetiden Nesten halvparten sier at grunnen til at de bruker bil er at det kollektive tilbudet er for dårlig. Adkomsten med buss eller bane til bedriften kan bedres med bedre gangvei fra T-banen og flytting av busstopp. Nesten 40 prosent av de som kjører bil kunne tenke seg å reise mer kollektivt. Dersom det ble realisert, ville man kunne redusere CO2-utslippet med 34 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger