Du er her

Arbeidsreiser til Fornebu. Eksempelet Statoil

Forfattere: Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane
Rapportnr: 1320/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1524-6
Språk: Norwegian
Vedlegg Hele rapporten

En internettbasert spørreundersøkelse blant 1000 ansatte ved Statoil viste at 56 prosent av de ansatte bruker bil til jobben, 8 prosent bruker Statoils egen buss, 18 prosent bruker rutebuss, 10 prosent tog og 7 prosent sykler eller går. Gang/sykkelandelen øker til 23 prosent i sommerhalvåret. Nesten 70 prosent av bilistene sier at den viktigste grunnen til å bruke bil er at det går raskt. Et skifte til kollektivtransport vil øke reisetiden for de ansatte betraktelig, ifølge deres egne anslag. Det er imidlertid 45 prosent av de som bruker bil som kunne tenke seg å reise kollektivt dersom tilbudet blir bedre. T-bane til Fornebu er sterkt ønsket. Dersom 45 prosent av bilistene gikk over til kollektivtransport, gang og sykling ville CO2-utslippet reduseres med 36 prosent.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger