Du er her

Anbefalte tidsverdier for persontransport

Forfattere: Marit Killi
Rapportnr: 459/1999
ISBN: 82-480-0123-7
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Det har de siste årene, og nå spesielt i arbeidet med Nasjonal transportplan 2002-2011, vært et ønske å komme fram til et samlet sett av tidsverdier som gjør det mulig å sammenlikne samferdselsprosjekter på tvers av sektorene. De anbefalte tidsverdiene for persontransport som vi kommer fram til i denne rapporten bygger i all hovedsak på den norske tidsverdiundersøkelsen, TØI-rapport 379/1997 og TØI-rapport 406/1998. Tidsverdiene er forskjellige for korte og lange reiser, og for ulike transportmidler. Transportmidlene for lange reiser er bil, tog, buss, fly og ferge. På de korte reisene er transportmidlene bil og kollektivtrafikk. Tidsverdiene er videre delt inn i tre reisehensikter: Tjenestereiser, reiser til/fra arbeid og private reiser.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger