Du er her

Alternativer for drosjeregulering i Vestfold

Forfattere: Jørgen Aarhaug
Rapportnr: 1318/2014
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1522-2
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten

Rapporten gir en sammenfatning av dagens drosjemarked i Vestfold. Denne sammenfatningen er skrevet for å synliggjøre alternativene Vestfold fylkeskommune står overfor når de skal beslutte endringer i sine drosjereguleringer. Drosjemarkedene i Vestfold er preget av lav løyvetetthet og relativt god omsetning per bil, men det er stor variasjon. Hovedutfordringen i fylkeskommunens målsetning om å øke konkurransen internt i drosjenæringen ligger i de geografiske forholdene i Vestfold.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger