Du er her

  • > Publikasjoner
  • > Å måle det upresise: Årsaker til og konsekvenser av togforsinkelser

Å måle det upresise: Årsaker til og konsekvenser av togforsinkelser

Forfattere: Askill Harkjerr Halse, Vegard Østli, Marit Killi
Rapportnr: 1459/2015
ISBN (elektronisk versjon): 978-82-480-1686-1
Språk: Norwegian
Vedlegg Sammendrag
Hele rapporten
Summary

Denne rapporten oppsummerer noen av resultatene fra innovasjonsprosjektet PRESIS, som er et prosjekt i samarbeid med Jernbaneverket og togselskapene med mål om å forbedre jernbanens pålitelighet. Vi diskuterer hvordan tilgang til detaljerte data for infrastruktur og togdrift kan brukes til å identifisere økonomiske sammenhenger som er sentrale i planlegging og styring av jernbanen. Vi viser at saktekjøringer har en statistisk signifikant effekt på godstogenes kjøretid som også fører til økt forsinkelse ved ankomst. I tillegg beregner vi hvordan forsinkelser påvirker etterspørselen etter jernbanetjenester både for passasjer- og godstransport.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger