November 2015

Redigert av Eivind Farstad

Nedgang i antall førstegangsregistrerte kjøretøy

En liten nedgang i antall førstegangsregistrerte kjøretøy i oktober, 2 prosent færre enn i oktober 2014.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i oktober 2015 og november 2014 – oktober 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

 

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Oktober 2015

Endring %

 

Nov. 2014 –  okt. 2015

Endring %

I alt

18 586

-2

 

210 463

2

Personbiler

15 186

-3

 

174 858

2

Busser

39

-54

 

1 032

-6

Varebiler

2 918

3

 

30 362

2

Lastebiler

320

-8

 

3 542

-9

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 2 posent i perioden januar til og med september 2015 sammenlignet med samme periode i fjor. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen januar – september 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Hittil i år

All trafikk

0,1

1,5

3,4

1,7

0,8

2,9

3,0

2,0

2,2

2,0

                       

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Færre flyr innenlands

En liten nedgang på i passasjertrafikken med fly i oktober skyldes 3 prosent nedgang innenlandstrafikken.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Oktober 2015, august – oktober 2015 og november 2014 – oktober 2015.


Type trafikk

Okt. 2015
Siste måned

Aug. – okt. 2015
Siste tre måneder

Nov. 2014 – okt. 2015
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

-3

-1,7

-1,5

Utenlandsk trafikk

1

1,2

0,2

All trafikk

-1

-0,4

-0,7

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Svak økning i delindeksen for transport

En liten oppgang i konsumprisindeksen i oktober, og en svak økning i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks oktober 2015

141,2

151,4

Endring siste måned

0,4

0,2

Endring siste 12 måneder

2,5

0,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Passasjervekst på Hurtigruten 

Økning på 8 prosent i antall passasjerer med Hurtigruten i 2. kvartal 2015. 

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014. 1. - 4. kvartal 2014 og 1. - 2. kvartal 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2010

449 395

9,1

Hele året 2011

450 249

0,2

Hele året 2012

439 542

-2,4

Hele året 2013

343 898

-21,8

Hele året 2014

352 029

2,4

1. kvartal 2014

62 946

-7,3

2. kvartal 2014

98 694

0,5

3. kvartal 2014

131 532

6,3

4. kvartal 2014

58 857

8,7

1. kvartal 2015

67 278

6,9

2. kvartal 2015

106 671

8,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Ansvarlig redaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger