Januar 2018

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i vegtrafikken

De første 11 måneder i 2017 økte vegtrafikken økte med 1,3 prosent. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen desember 2016 – november 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Des.

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Jan.-nov.

All trafikk

1,8

5,0

1,0

7,2

-5,0

2,2

0,7

1,2

1,5

-0,3

1,2

1,5

1,3

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Færre drepte og skadde i vegtrafikken

Færre drepte og skadde i vegtrafikken i 2017, med laveste antall drepte noensinne.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2013 - 2017, 1. - 4. kvartal 2016, og 1.-4. kvartal 2017.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2013

6 397

8 297

188

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

Hele året 2016

4 670

6 620

135

Hele året 2017

            4 541

6 362

            114

1. kvartal 2016

902

1 233

31

2. kvartal 2016

1 185

1 504

31

3. kvartal 2016

1 450

2 057

49

4. kvartal 2016

1 133

1 826

24

1. kvartal 2017

881

1 158

19

2. kvartal 2017

1 097

1 388

30

3. kvartal 2017

1 375

1 865

29

4. kvartal 2017

1 188

1 951

36

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Vekst i flytrafikken

I alt 2 prosent økning i passasjertrafikken med fly i 2017, med 1 prosent økning i innenlandsk og 3 prosent i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Desember 2017, Oktober – desember 2017 og januar 2017 – desember 2017.


Type trafikk

Des. 2017
Siste måned

Okt. – des. 2017
Siste tre måneder

Jan. 2017 – des. 2017
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           1

 3.3

2.7

Utenlandsk trafikk

3

 2.2

1.7

All trafikk

2

 2.9

2.3

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Økning i delindeksen for transport

Ingen økning i konsumprisindeksen i desember, men økning på 0,9 i delindeksen for transport.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks desember 2017

106,1

105,7

Endring siste måned

0,0

 0,9

Endring siste 12 måneder

1,6

 3,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

 

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger