Januar 2016

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 2,5 prosent i november 2015, og 2,0 prosent i perioden januar – november 2015 sammenlignet med samme periode i 2014. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen januar – november 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

2015

Jan

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sep.

Okt.

Nov.

Jan.-Nov.

All trafikk

0,1

1,5

3,4

1,7

0,8

2,9

3,0

2,0

2,2

1,4

2,5

2,0

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Færre flyr innenlands

Passasjertrafikken på fly minket i alt med 0,7 prosent i 2015. Nedgang på 1,5 prosent i innenlandsk trafikk, og økning på 0,3 prosent i utenlandsk trafikk i 2015.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Desember 2015, oktober – desember 2015 og januar – desember 2015.


Type trafikk

Des. 2015
Siste måned

Okt. – des. 2015
Siste tre måneder

Jan. – des. 2015
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

-1

-0,9

-1,5

Utenlandsk trafikk

1

1,4

0,3

All trafikk

0

0,0

-0,7

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Lavere vekst i delindeksen for transport enn konsumprisindeksen

Konsumprisindeksen økte med 2,3 prosent i 2015, mens delindeksen for transport bare økte med 1,3 prosent.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks desember 2015

141,1

150,6

Endring siste måned

-0,4

0,0

Endring siste 12 måneder

2,3

1,3

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 1998 =100.

Kraftig vekst for Hurtigruten

Vekst på 11 prosent i antall passasjerer med Hurtigruten i 3. kvartal 2015. 

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2010, 2011, 2012, 2013 og 2014. 1. - 4. kvartal 2014 og 1. - 3. kvartal 2015. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2010

449 395

9,1

Hele året 2011

450 249

0,2

Hele året 2012

439 542

-2,4

Hele året 2013

343 898

-21,8

Hele året 2014

352 029

2,4

1. kvartal 2014

62 946

-7,3

2. kvartal 2014

98 694

0,5

3. kvartal 2014

131 532

6,3

4. kvartal 2014

58 857

8,7

1. kvartal 2015

67 278

6,9

2. kvartal 2015

106 671

8,1

3. kvartal 2015

145 718

10,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Flere reiser kollektivt

Økning i både utkjørt distanse og antall passasjerer i kollektivtrafikken i 3. kvartal 2015.

Tabell 10: Kollektivtransport. Utkjørt distanse og passasjerer, etter transportform. 3. kvartal 2015 og 4. kvartal 2014 – 3. kvartal 2015. Endring i forhold til samme periode året før.

 

Siste kvartal

Siste 12 måneder

 

3. kvartal 2015

Endring %

   4. kv. 2014 –

3. kv. 2015

Endring %

Utkjørt distanse (1 000 km)

 

 

Alle transportformer

102 370

1,2

426 527

1,2

Buss

87 362

1,6

366 092

0,6

Båt

1 766

-0,5

6 650

0,3

Bane

13 242

8,3

53 785

5,1

Passasjerer (1 000 passasjerer)

 

 

Alle transportformer

135 211

1,9

575 761

0,7

Buss

74 475

-1,8

335 062

-1,6

Båt

3 146

10,0

9 626

1,9

Bane

57 590

6,7

231 072

4,1

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger