Februar 2018

Redigert av Eivind Farstad     

Flere registrete nybiler

Med 225 000 biler førstegangsregistrert i 2017 var det 4 prosent flere enn året før.

Tabell 2. Førstegangsregistrerte kjøretøy i desember 2017 og januar 2017 – desember 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Siste måned

Siste 12 måneder

Kjøretøygruppe

Desember 2017

Endring %

Jan. 2017 – des. 2017

Endring %

I alt

21 410

   2

225 005

4

Personbiler

17 678

-19

183 690

5

Busser

101

-12

1 322

-13

Varebiler

3 274

-39

34701

-1

Lastebiler

281

-24

4 031

-1

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 1,3 prosent i 2017 mot 0,6 prosent i 2016. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen januar 2017 – desember 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.-des.

All trafikk

5,0

1,0

7,2

-5,0

2,2

0,7

1,2

1,5

-0,3

1,2

1,5

-1,0

1,1

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet.

Økning i passasjertrafikken

3 prosent økning i passasjertrafikken med fly i januar, med 2 prosent økning i innenlandsk og 4 prosent i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. Januar 2018, November 2017 – januar 2018 og februar 2017 – januar 2018.


Type trafikk

Jan. 2018
Siste måned

Nov. 2017 – jan. 2018
Siste tre måneder

Feb. 2017 – jan. 2018
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

           2

 2.3

2.5

Utenlandsk trafikk

4

 3.5

1.8

All trafikk

3

 2.7

2.2

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall.

Økning i delindeksen for transport

Konsumprisindeksen gikk ned med 0,1 i januar, men delindeksen for transport økte med 0,2.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks januar 2018

106,0

105,9

Endring siste måned

-0,1

0,2

Endring siste 12 måneder

1,6

 1,6

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Økning i trafikk- og transportarbeidet

Økning i både trafikkarbeidet og transportarbeidet i 3. kvartal 2017.   

Tabell 8: Innenlandsk godstransport med bil. Kjøretøyer med nyttelast mer enn 3,5 tonn. 3. kvartal 2017. Endring i forhold til 3. kvartal 2016.

 

3. kvartal 2017

Endring %

Trafikkarbeid. Mill. kjøretøykm.

468,9

0,5

Transportmengde. Mill. tonn.

67,8

-2,7

Transportarbeid. Mill. tonnkm.

4 877,1

5,6

Tomkjøringsprosent

29,3

1,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå, Lastebilundersøkelsen.

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger