Desember 2017

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i vegtrafikken

I årets første ti måneder økte vegtrafikken økte med 1,3 prosent. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen november 2016 – oktober 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Sept.

Okt.

Jan.-okt.

All trafikk

1,3

1,8

5,0

1,0

7,2

-5,0

2,2

0,7

1,2

1,5

-0,2

-1,2

1,3

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Vekst i flytrafikken

Fortsatt økning i passasjertrafikken med fly i november, med 4 prosent økning i innenlandsk og 3 prosent i utenlandsk trafikk.

Tabell 5. Antall passasjerer kommet og reist ved norske lufthavner, inkludert transferpassasjerer. Endring i prosent i forhold til samme periode året før. November 2017, August – oktober 2017 og desember 2016 – november 2017.


Type trafikk

Nov. 2017
Siste måned

Sept. – nov. 2017
Siste tre måneder

Des. 2016 – nov. 2017
Siste 12 måneder

Innenlandsk trafikk

 4

 2.5

2.8

Utenlandsk trafikk

3

 2.3

1.7

All trafikk

3

 2.4

2.3

Kilde: Avinors månedsrapport over trafikktall

Nedgang i delindeksen for transport

Økning på 0,1 i konsumprisindeksen, men nedgang på 0,8 i delindeksen for transport i november.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks oktober 2017

106,1

104,8

Endring siste måned

0,1

   -0,8

Endring siste 12 måneder

1,1

  2,4

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Færre passasjerer på Hurtigruten

Nedgang på 3 prosent i antall passasjerer med Hurtigruten i 3. kvartal 2017.

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2012, 2013. 2014, 2015 og 2016. 1. - 4. kvartal 2016 og 1.-3. kvartal 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2012

439 542

-2,4

Hele året 2013

342 968

-22,0

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

1. kvartal 2016

69 022

2,6

2. kvartal 2016

102 136

-4,3

3. kvartal 2016

144 757

-0,7

4. kvartal 2016

62 827

-0,7

1. kvartal 2017

65 608

-4,9

2. kvartal 2017

104 152

                  2,0

3. kvartal 2017

140 916

  -2,7

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Godsmengden i norske havner

Godsmengden i havnene var i 3. kvartal 2017 på 45,5 millioner tonn, omtrent på linje med 3. kvartal 2016.

Tabell 9: Havnestatistikken. Godsmengde i innenriks- og utenriksfart. 2012, 2013, 2014, 2015 og 2016, 1. – 4. kvartal 2016 og 1.-3. kvartal 2017. Millioner tonn.

Tidsperiode

Godsmengde i alt

Av dette utenriks

Hele året 2012

182,0

114,7

Hele året 2013

184,1

112,9

Hele året 2014

179,9

108,5

Hele året 2015

185,0

120,7

Hele året 2016

181,3

120,5

1. kvartal 2016

45,6

29,8

2. kvartal 2016

46,2

30,6

3. kvartal 2016

45,0

29,3

4. kvartal 2016

44,5

30,8

1. kvartal 2017

43,3

29,2

2. kvartal 2017

47,5

31,8

3. kvartal 2017

45,5

29,5

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger