Du er her

Hva er effekten av COVID-19-pandemien på folks aversjon mot trengsel i kollektivtransport?

Flere enn før pandemien opplever ubehag ved å stå tett opp mot andre på kollektivtransport.

Det viser en studie der TØI-forskere har sett på effekten av COVID-19-pandemien på folks aversjon mot trengsel i kollektivtransport.

Studien brukte data fra fem påfølgende spørreundersøkelser som ble utført i Oslo og Trondheim for å estimere endringer i marginal trengselskostnader som følge av pandemien. Marginale trengselskostnader måler hvor mange minutter man er villig til å reise lengre for å unngå høyere trengsel om bord på kollektiv.

Resultatene viste at kostnadene var betydelig høyere under pandemien (november 2021) sammenlignet med før pandemien (november 2018). Men kostnadene ble redusert etter pandemien (april 2022), og ytterligere redusert i utgangen av 2022 (november 2022) til et nivå som ikke lenger var signifikant forskjellig fra pre-pandemi nivået.

Selv om marginale trengselskostnader synes å være "tilbake til normalen", viser studien en indikasjon på at folk har endret opplevelsen av trengsel. 69 prosent av respondentene i undersøkelsen i november 2022 sa at de kan føle ubehag ved å stå tett opp mot andre sammenlignet med 57,8 prosent i 2018. Andelen var på 91,2 prosent under pandemien (april 2021), men at nivået (69,0 prosent) forble høyere etter pandemien enn før (57,8 prosent) kan tyde på at pandemien kan ha en mer varig effekt på en del mennesker.

Studien er den første som presenterer sammenlignbare resultater fra alle tre perioder, dvs. før, under og etter pandemien, og gir innsikt for transportplanleggere i å utforme fremtidig kollektivtransporttilbud.

Les mer i en artikkel av Flügel og Hulleberg (2023). I sammenligning med den opprinnelige artikkelen inkludere denne versjonen også resultater fra november 2022.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger