Du er her

  • > Forsiden

Undersøkelse om daglige reiser og aktiviteter utenfor hjemmet

Transportøkonomisk institutt (TØI) er et forskningsinstitutt som skal gjennomføre en undersøkelse om folks daglige reiser og aktiviteter utenfor hjemmet. Dette skal gjøres blant personer både med og uten nedsatt bevegelsesevne i alderen 18-67 år. Undersøkelsen gjennomføres på oppdrag fra Deltasenteret som er statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet. Deltasenteret er en seksjon i Avdeling for rettferd og inkludering i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Det tar ca 10 minutter å svare på undersøkelsen.

Undersøkelsen er nettbasert og man kan koble seg opp til undersøkelsen her:

www.toi.no/velferd

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger