logo

Søk

Du er her

  • > Forsiden

Undersøkelse om trøtthet og yrkessjåføren

Velkommen til TØIs undersøkelse om trøtthet

Vennligst tast inn et unikt brukernavn, din epostadresse for eksempel. Du kan komme tilbake til undersøkelsen ved bruk av samme brukernavn.

Dessverre kan man ikke bruke «æ», «ø» eller «å» i brukernavnet. Man kan heller ikke bruke uvanlige tegn som «%», «&» osv., men det går selvfølgelig bra med «@».

Får du problemer, ta kontakt på rph@toi.no. (Det kan være at du må tillate blokkert innhold.)

 

 
      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no