logo

Søk

TØI i Media

 • Stort underskudd på elbiler - du må vente lenge

  19.09.2018

  Nå kommer elbilene med god plass og lang rekkevidde. Det er bare én hake: Ventelistene er på opptil to år. NAF mener bilimportørene må tøffe seg opp.

 • Derfor gjøres ikke alt for å bedre trafikksikkerheten - Samferdsel

  19.09.2018

  Det gjøres mye for å bedre trafikksikkerheten i Norge. Men kan det gjøres mer? Ja, det finnes mange effektive trafikksikkerhetstiltak som brukes lite eller ikke i det hele tatt. Hvorfor ikke?

 • Et lite prosjekt med stor betydning for norsk luftfart?

  18.09.2018

  Aktørene i norsk luftfart var samlet hos Norwegian. Moderne fly består av teknologi som registrerer store mengder data. Kan slike data brukes til å øke sikkerheten, samtidig som kostnader og miljøutslipp reduseres?

 • Små godsbiler elektrifiseres ikke fort nok

  18.09.2018

  Forskere ved TØI har i en ny rapport forsøkt å få innsikt i bruksmønstret for små godsbiler og hvordan bruksmønsteret henger sammen med bykjøring, samt å undersøke hvordan dette påvirker drivstoffbruk og potensialer for elektrifisering.

 • Stort underskudd på elbiler

  18.09.2018

  Nå kommer elbilene med god plass og lang rekkevidde. Det er bare én hake: Ventelistene er på opptil to år. NAF mener bilimportørene må tøffe seg opp. - Står du ikke på en av ventelistene kan du se langt etter familie-elbilen på en stund.

 • Disse sjåførene fikler oftest med mobilen når de kjører

  17.09.2018

  En undersøkelse viser at de husholdningene som tjener mest kjører mye mer ulovlig med telefonen. - Noe for psykologer å finne ut av, sier Gjensidige. De rikeste er også de verste når det kommer til ulovlig mobilbruk bak rattet.

 • Statens vegvesen med i ny TV-serie der elgen står i fokus

  17.09.2018

  Søndag startet NRK 1 sin nye TV-serie «Elgorado». Her får vi oppleve menneskers møter med skogens konge - elgen. Serien består av fem episoder, og Statens vegvesen deltar i den tredje som sendes søndag 30. september.

 • Avgift på innfartsparkeringen - lettere å finne plass - Samferdsel

  14.09.2018

  Det var avgiftsfritt å bruke innfartsparkeringene ved 11 undersøkte jernbanestasjoner i Osloregionen, men så ble bruken avgiftsbelagt - og det ble langt enklere å finne ledige plasser der, viser en TØI-undersøkelse utført for Bane NOR.

 • TØI ansetter Siri Hegna Berge

  14.09.2018

  Siri er fra Trondheim og har nettopp fullført en mastergrad i arbeids- og organisasjonspsykologi ved Universitetet i Oslo.

 • Nå ryker også parkeringsplassene i mindre byer

  13.09.2018

  Kutt i antall parkeringsplasser har ført til mindre bilbruk i de største byene. Nå utreder Bodø og fire andre byregioner hvordan de skal få flere til å droppe egen bil i sentrum. Det får bilistene til å reagere.

 • - Større veg, gir mer biltrafikk

  13.09.2018

  Transportforsker Aud Tennøy sier økt vegkapasitet for å fjerne kø, på sikt vil føre til ny kø. Hamar Frp vil utvide Vangsvegen mellom gamle CC og Disen bru til en firefelts bygate.

 • Oslos klimasjef er stadig på vingene

  13.09.2018

  Klima-direktør Heidi Sørensen og hennes 33 ansatte reiser gjerne verden rundt med fly. 29 flyreiser til Mexico, Canada, USA og Milano så langt i år. Det er MDG-byråd Lan Berg som opprettet og politisk styrer Klimaetaten i Oslo.

 • Dette var den einaste bommen på E18 - no er det 22

  13.09.2018

  Fram til slutten av 80-talet var Kjellstadbommen i Lier den einaste på E18. Sidan har me betalt meir og meir. I 2018 vil det norske folk betale mellom 10 og 11 milliardar på over 200 bomstasjonar.

 • Må ta i bruk bompenger

  13.09.2018

  Vi etterlyser mer ærlighet i bompengedebatten.

 • Vil unngå kø med fire felt i Vangsvegen

  12.09.2018

  Hamar Frp har sett seg lei på kø og trafikkork i Vangsvegen, og vil blåse liv i planene om firefeltsveg fra gamle CC til Disen bru. De vil også jobbe for at riksveg 25 fra Ridabu til Løten blir firefelts.

 • Avinor Oslo lufthavns betydning som knutepunkt øker

  12.09.2018

  Utlendinger på feriereise til og i Norge står for den største økningen i flytrafikken de siste årene og Oslo lufthavns andel av utlandstrafikken har økt fra 61 til 68 prosent fra 2015 til 2017.

 • Mulig, men tøft å nå målet om 350 hardt skadde og drepte i 2030

  12.09.2018

  Statens vegvesen har fått undersøkt om 33 trafikksikkerhetstiltak (vegnett, kjøretøy, kontroller) kan bidra til å nå dette målet. Kurven for antall drepte går riktig vei, men slik er det dessverre ikke med antall hardt skadde.

 • Beboerparkering stikker kjepper i hjulene for bildeling

  12.09.2018

  ULLEVÅL: En av Nordre Aker Budstikkes lesere i Ullevål Hageby forteller at beboerparkeringsordningen, som trådte i kraft i deler av Nordre Aker 10. september, skaper problemer for bildelere i bydelen.

 • TØI ansetter forskningsleder for Automatisering og digitalisering

  12.09.2018

  Foto: VTI Alexander er svensk, kommer fra en stilling som forsker ved VTI og har en PhD i 'Human Factors Engineering' fra Universitetet i Southampton.

 • Lastesykler femdobler trafikken i Oslo sentrum

  11.09.2018

  Nyhetsavisen Ja til Bilen i Oslo har gått gjennom erfaringene ved bruk av lastesykler. Lastesykler er som kjent viktig i AP-byrådets strategi for å redusere sentrumstrafikken.

 • Mulig å redusere antall trafikkdrepte betydelig

  11.09.2018

  Norge har god trafikksikkerhet sammenlignet med andre land med tilsvarende biltetthet og trafikkmengde. Antall drepte i 2017, 106, er det laveste tallet siden 1947. Antall hardt skadde var i 2017 665.

 • Vi reiser utenlands, mens utlendingene reiser innenlands

  11.09.2018

  Det er turisme som driver veksten i flytrafikken, viser nye tall. Avinor har nylig lagt fram sin reisevaneundersøkelse for 2017, som viser hvordan flytrafikken til og fra Norge utvikler seg. Transportøkonomisk Institutt har analysert tallene.

 • Nullvekstmålet - elefanten i Buskerudbyrommet

  11.09.2018

  I ordinære politiske saker der man diskuterer kompliserte tiltak som medfører bruk av betydelig mengder skattekroner, så går diskusjonen rundt kost-/nytteforhold, konsekvenser og positive og negative effekter.

 • Det må 16 transportsykler til for å erstatte en el-varebil

  10.09.2018

  Transportøkonomisk Institutt (TØI) sin evaluering av pakketransport med sykkel er helt drepende. I tabellen nedenfor fremgår det hvor håpløst det er å levere pakker med transportsykkel (MDG-traktor) sammenlignet med varebil.

 • Tenker du på plan- og bygningsloven før du legger deg?

  10.09.2018

  Underlig spørsmål - men det bør du kanskje gjøre. Loven berører deg og meg, og vårt liv mer enn vi ofte tror. Plan- og bygningsloven er vår viktigste lov for samfunnsplanlegging. Den berører oss fra vugge til grav.

 • Kjører gratis for 3 milliarder i bommene

  10.09.2018

  Gratis bompasseringer er imidlertid bare én av fordelene som har gjort elbiler populære i Norge. Bare i 2018 vil elbileierne «spare» 10 milliarder kroner.

 • - Det som kommer, blir like stort som da vi gikk fra hest til bil

  09.09.2018

  En oppvekst hos vekselvis en baronesse i Tyskland og bondeslekten på Nordmøre har formet Meca-sjef Torhild Barlaup til en kvinne med pene manerer og møkk under neglene. - Om jeg hadde gått ut av bilen og åpnet panseret hvis bilen min stoppet?

 • Flest voksne blir påkjørt - og de bruker ikke refleks

  09.09.2018

  140 fotgjengere og syklister er skadet i septembertrafikken de siste fem årene. De fleste er voksne menn. - Det er ikke for tidlig å bruke refleks, sier forsikringsselskapene og Trygg Trafikk.

 • Derfor er eldre biler så mye farligere

  08.09.2018

  Her har det skjedd mye de siste 20 årene. Antall dødsfall i trafikken har gått ned de siste årene. Årets sommer befester dette.

 • Oppdatert Deloitte-analyse: Nordøyvegen er fortsatt lønnsom

  08.09.2018

  Netto besparelse ved å bygge vegen vil være 611 millioner 2018-kroner, målt opp mot kostnaden ved fortsatt ferjedrift. Oppdragsgivere for rapporten er bedriftene I.P.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no