logo

Søk

TØI i Media

 • Ein stappa hovudstad

  18.04.2015

  Teksta var først publisert i Dag og Tid. Kva får du om du kombinerer positive fødselstal, innvandring og sentralisering? Då får du Europas raskast veksande hovudstad, og med det endå raskare køvekst i Oslo.

 • Dieselforbud alene vil ikke hjelpe Oslolufta

  17.04.2015

  Ifølge Aftenposten 15. april, sier miljø- og samferdsels byråd Guri Melby i Oslo at hun ønsker å få på plass dieselforbudet på sterkt forurensende dager allerede vinteren 2015.

 • Dieselforbud for lastebiler er meningsløst!

  17.04.2015

  Uten å foreta en realitetsorientering innfører politikerne dieselforbud for lastebiler på såkalte røde dager. - Meningsløst! Dette hevder administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

 • Ein stappa hovudstad

  17.04.2015

  11 Flares Filament.io 11 Flares Kva skal skje med den folkesprengde hovudstaden? T-bane, buss og fortetting, seier forskarane. Politikarane vil derimot ha nye og dyre Intercity-tog - som ikkje vil hjelpa, seier forskarane.

 • Derfor blir vi så rasende i trafikken

  17.04.2015

  Syklistene har våknet fra vinterdvalen, og dermed får utålmodige bilister enda en grunn til å hisse seg opp.

 • Dieselforbud for lastebiler er meningsløst!

  16.04.2015

  Uten å foreta en realitetsorientering innfører politikerne dieselforbud for lastebiler på såkalte røde dager. - Antidiesel-vedtaket vil ganske sikkert vil spre seg til andre byer enn Oslo.

 • Se tabbene bilistene gjør

  16.04.2015

  Ny rapport viser tabbeliste. Alle som ferdes i trafikken er avhengig av sanseinntrykkene for å unngå farlige situasjoner og i verste fall ulykker. Men hva når de samme sansene lurer oss til å feilvurdere situasjonen?

 • - Bypakka kan bli ren lotto

  16.04.2015

  Vestsiden Fellesskap setter spørsmålstegn ved Bypakke Grenland og lurer på om politikerne har oversikt over konsekvensene. - Vi stiller et spørsmål, og ble veldig inspirert av Tom Bøckmanns syn som kom til uttrykk i et leserbrev i PD.

 • Lappen ryker av medisiner og rus

  16.04.2015

  Flere og flere fratas førerkortet på grunn av rusmisbruk og medisinbruk. I mars kunne Drammens Tidende avsløre de dramatiske rustallene fra veiene i Søndre Buskerud politidistrikt.

 • ï Demokrati på sidelinja

  15.04.2015

  omkamper med tilhørende forsinkelser er et utslag av demokratiet Redaktøren mener Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) har lagt fram et tiltak han og samarbeidspartiene karakteriserer som et skifte i norsk veipolitikk.

 • Vil ha Hobbesland som ny vei-baron

  15.04.2015

  Kristiansand kommune vil ha hovedsetet for det nye veiselskapet til Kristiansand og selger Finn Aasmund Hobbesland inn som ny sjef. - I tillegg til å være en dyktig kar, så er han den lederen i Norge som har bygget vei raskest.

 • Båt nesten ti ganger dyrere enn buss

  15.04.2015

  Kommunenes ønske om flere hurtigbåter på fjorden har fått et skudd for baugen.

 • Ny rapport: Færre bomstasjoner bra for hele landet

  15.04.2015

  Reduserte godstransportkostnader langs ferjefri E39 vil gagne samfunnet. Reduserte godstransportkostnader langs ferjefri E39 gir betydelige positive næringsøkonomiske netto ringvirkninger. Noe som vil komme hele landet til gode.

 • Dieselforbudet: Sjekk om din bil står på svartelisten

  15.04.2015

  Se hvilke biler som står på FY-listen og hvilke biler som er godkjent.

 • Vil stenge Oslo for dieselbiler

  15.04.2015

  Både lastebiler og personbiler med diesel som drivstoff kan bli nektet å kjøre i Oslo neste vinter. Med ett viktig unntak.

 • Oslo vil gjøre livet surere for deg med gammel bil

  15.04.2015

  så nå vil Oslo gjøre livet surere for dem med gamle biler. Magnus Blaker Onsdag ble det kjent at byrådet i Oslo ønsker å gjøre dramatiske tiltak overfor bilister for å forbedre luften i hovedstaden på vinteren.

 • Dieselbiler forurenser langt mer enn lovet

  15.04.2015

  Internasjonale og norske studier viser at EU6-normen langt fra garanterer rene dieselbiler.

 • Vil ha svar om snittfart-fotobokser

  15.04.2015

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen uttalte nylig at effekten av snittfart-fotobokser ikke er dokumentert, og at tiltaket strider mot personvernet.

 • Etterlyser OPS-prosjekt på Vestlandet

  15.04.2015

  Jenny Følling (Sp) er skuffa over at Vestlandet ikkje er med i Regjeringa si nye storsatsing på vegnettet. - Det er ein oppstartsportefølje som ligg inne no, svarar Bjørn Lødemel (H).

 • Den nye vegreformen

  14.04.2015

  Det er flertall på Stortinget om en ny vegreform i form av et nytt vegselskap, hvor hovedoppgaven skal være effektiv veiutbygging. - Positivt, sier administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Geir A. Mo.

 • Mobilbruk øker ulykkesrisikoen 20 ganger

  14.04.2015

  Dersom du tekster mens du kjører bil, er det 20 ganger mer sannsynlig at det oppstår en ulykke.

 • Makroøkonomiske effekter av ferjefri E39

  14.04.2015

  Reduserte godstransportkostnader langs ferjefri E39 gir betydelige positive netto ringvirkningseffekter. Disse ringvirkningene kommer hele landet til gode.

 • Prioritering av gående øker butikkenes omsetning

  14.04.2015

  Det viser en ny TØI-rapport der funnene fra tidligere studier om sammenhengen mellom handel, tilgjengelighet og bymiljø i sentrum presenteres.

 • Vil rive opp jernbaneskinnene og bygge bussveier

  14.04.2015

  Tog funker ikke. Riv heller opp skinnegangen og bygg egne veier til buss det er billigere, mer fleksibelt og mer pålitelig, mener forskere.

 • - Alle sitter og ser ned. Det er trist.

  14.04.2015

  98 prosent bruker mobil og pc på bussen. av Ole Kristian Tjernæs. Fredrik Våland syns det er trist at folk kun er opptatt av sine egne ting.

 • Kart: Her kommer de nye veiene

  14.04.2015

  Og dette mener entreprenørene om det nye veiselskapet. I dag annonserte regjeringen at den øremerker 130 milliarder kroner til et nytt veiselskap som skal planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde sju større veistrekninger de neste 20 årene.

 • Ny Åsen-E6 frontes av regjeringen

  14.04.2015

  E6-strekningen fra Ranheim til Åsen er en av sju nasjonale hovedstrekninger som nå blir arbeidsfeltet for et nytt veiselskap etablert av de fire samarbeidspartiene på Stortinget.

 • Båt taper mot buss - inntil videre

  14.04.2015

  Hurtigbåtene i trafikk på Oslofjorden er ikke samfunnsøkonomisk lønnsomme, men kan bli det - på enkelte ruter med maksimal positiv utvikling de neste ti årene.

 • - Håper på fortgang for Sørfoldtunnelene

  14.04.2015

  - Det er gledelig at E6 Sørfoldtunellen nå vurderes av flertallspartiene på Stortinget, sier gruppeleder Peter Eide Walseth for Nordland KrF. TRANGT: I Sørfold er problemet at tunnelene er smale, lave, og mørke.

 • Vil la private bygge E6 i Trøndelag

  14.04.2015

  E6 Ulsberg - Melhus og Ranheim - Åsen er blant veistrekningene som et nytt statlig veiselskap skal bygge ut innen 20 år, ved hjelp av private.

      

Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Tlf: +47 22 57 38 00
Faks: +47 22 60 92 00
Epost: toi@toi.no

 

Nyhetsbrev 
påmelding