logo

Søk

TØI i Media

 • Høyere priser og mindre konkurranse i bussmarkedet

  17.07.2018

  Forskere på TØI har analysert anbudskonkurranser for rutebusser i Norge. Nye EU-regler har endret markedsbetingelsene for de fleste kollektivselskaper i Europa.

 • Nordmenn vil ikke slutte å fly, selv om vi vet det skader miljøet

  17.07.2018

  Flyreisene våre er noe av det siste vi vil gi slipp på. Bør vi da stille krav om én flytur mindre i året? - Nei, elfly må bli løsningen, ifølge forsker.

 • Snart vil «alle» følge fartsgrensene

  14.07.2018

  Hvis alle kjører lovlig, vil antall trafikkdrepte nesten halveres. At fart dreper, er ingen uenige i. I 2016 var for eksempel høy fart en sannsynlig medvirkende årsak til 35 prosent av dødsulykkene her i landet.

 • Konsentrasjon i sommertrafikken

  12.07.2018

  «Vi tror det er helt riktig å skjerpe kravene til oppmerksomhet.» Antallet som dør eller blir hardt skadd i trafikkulykker, øker i sommermånedene. De fem siste åra har 46 personer omkommet og 229 blitt hardt skadd i gjennomsnitt hver sommer.

 • Mobilbruk like farlig som fyllekjøring

  10.07.2018

  Om du fomler med mobiltelefonen mens du kjører bil, kan det gi deg dårligere konsentrasjonsevne enn om du hadde 0.8 i promille. - Du må stoppe en hvit varebil med grønne skilter. Han sitter og tekster på telefonen!

 • Oslo Lufthavn skal utvides, så enda en utbygging

  10.07.2018

  Den som pustet lettet ut etter at Oslo Lufthavn i fjor ble ferdig med en utvidelse etter at flyplassen hadde vært en byggetomt i mange år, må trekke pusten. Flyplassen vil bli preget av utbygginger i mange år fremover.

 • LEDER: Vi heier på UP

  09.07.2018

  De nordnorske UP-tallene viser at det absolutt er behov for et særorgan i politiet som konsentrerer seg om å sikre lov og orden på veiene.

 • Budsjettsprekk på 37 milliarder i Oslopakke 3 kan føre til ny prisøkning i bomringen

  07.07.2018

  I en utredning fra Transportøkonomisk institutt, TØI, og konsulentselskapet Dovre Group konkluderes det med at det kan bli en stor kostnadssprekk på Oslopakke 3, skriver NAfs medlemsblad Motor.

 • Fire av ti har ikke tillit til medtrafikantene

  06.07.2018

  Vi er generelt mer skeptiske til at andre trafikanter har de samme uvanene som oss selv. Fire av ti (39 %) synes det er greit å spise og drikke når de kjører bil. Det viser ferske tall fra Statens vegvesen.

 • 12 timer i Sopot

  06.07.2018

  En helgetur i Gdansk gir deg både storby og strand på en gang - unn deg en dag i Sopot. Den aller enkleste måten å komme seg fra Gdansk til Sopot er med pendlertoget.

 • Multitasking bak rattet: - Ikkje greitt, men gjer det likevel

  05.07.2018

  4 av 10 meiner det er greitt å ete og drikke medan dei køyrer bil, men liker ikkje at andre gjer det. Det viser nye tal frå Statens vegvesen. I hovudsak er dei unge meir positive til multitasking bak rattet enn dei eldre er.

 • Nytt ekspertutvalg skal gi regjeringen anbefalinger om teknologi og framtidens transportinfrastruktur

  05.07.2018

  Regjeringen setter ned et uavhengig ekspertutvalg som skal kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur.

 • Lufter klimaet

  05.07.2018

  DILEMMA: I et brev til regjeringen sier Avinor at tilrettelegging for trafikkvekst i luftfarten kan være i strid med klimamålene. - Fullstendig klimagalskap, sier Naturvernforbundet om den planlagte flyveksten.

 • Alt klart for Arendals-uka

  04.07.2018

  ARENDALSUKA OG 2025-MÅLET FOR TRANSPORT: UTOPI ELLER REALISME? - Vi ønsker å sette dagsorden i Arendal med relevante spørsmål for det politiske Norge. Denne gangen fokuserer vi på transportsektoren og nullutslippsmålet.

 • Skal gi regjeringen transport-råd

  03.07.2018

  Konserndirektør for Lyses televirksomhet, Toril Nag blir medlem i ekspertutvalg som skal gi regjeringen anbefalinger om teknologi og fremtidens transport-infrastruktur.

 • Fotoboksen - en viktig livredder i 30 år

  03.07.2018

  3. juli 2018 Av Henriette Erken Busterud For 30 år siden prøvde Vegvesenet ut en gedigen fotoboks. Nå har vi mer enn 300 fotobokser, og på mange strekninger halverer de antall skadde og drepte.

 • TØIs forskningsleder Niels Buus Kristensen er oppnevnt til ekspertutvalg

  02.07.2018

  Regjeringen har satt ned et uavhengig ekspertutvalg som skal kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur. Buus Kristensen er forskningsleder på TØI med ansvar for å utvikle nordisk samarbeid.

 • Ekspertblikk på ny teknologi i transportsektoren - Samferdsel

  02.07.2018

  LITT AV HVERT: Regjeringen søker hjelp fra et ekspertutvalg for på smart vis å kunne ta i bruk ny teknologi i fremtidige transportløsninger.

 • Høysesong for trafikkuhell: - Hold hendene på rattet og øynene på veien

  02.07.2018

  På bare veier og med god sikt velger mange å klemme inn gasspedalen litt ekstra i sommermånedene. Det har ført til at juni, juli og august normalt topper statistikken over alvorlige trafikkulykker.

 • Bevilger 3,7 millioner kroner til lokal plankompetanse

  02.07.2018

  Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fordelt over 3,7 millioner kroner i tilskudd til 30 ulike prosjekter og tiltak. Midlene skal bidra til å øke kompetansen i lokale og regionale prosesser innen planlegging, kart og geodata.

 • Nytt ekspertutvalg skal gi regjeringen anbefalinger om teknologi og framtidens transportinfrastruktur

  02.07.2018

  Regjeringen setter ned et uavhengig ekspertutvalg som skal kartlegge og analysere implikasjonene av ny teknologi for fremtidens transportinfrastruktur.

 • - Få mer nøyaktige beregninger

  02.07.2018

  NAF krever mer nøyaktige beregninger for samferdselsprosjekter. - Dessverre sprekker nesten alltid store prosjekter når de skal detaljplanlegges, sukker NAF.

 • «Way to go- konferanse» om transportteknologi og byutvikling

  29.06.2018

  Way to go - konferansen" 30. oktober Kristiansand kommune har tatt initiativet til en konferanse om transportteknologi og byutvikling for framtida, 30. oktober på Kilden.

 • Fylkeskommunen deltek i prosjekt om stadutvikling

  29.06.2018

  Foto: Mona Steinsland, Sogn og Fjordane fylkeskommune Fylkeskommunen deltek i prosjekt om stadutvikling Publisert 29. juni 2018 Oppdatert 29.

 • Si meg; lider dagens oppvoksende slekt av kollektivt muskelsvinn?

  29.06.2018

  «Hvis du ønsker å se hva barn kan utrette, må du slutte å gi dem ting», mente den britiske forfatteren Norman Douglas (1868-1952). For eksempel ting som gjør at ungene slipper å gjøre noe selv. Som å bruke beina.

 • En premiert masteroppgave om bildeling - Samferdsel

  28.06.2018

  LITT AV HVERT: Cyriac George, forsker ved Transportøkonomisk institutt (TØI), er blitt premiert for en masteroppgave han i fjor fikk godkjent ved Senter for teknologi, innovasjon og kultur (TIK) ved Universitetet i Oslo (UiO).

 • Pris til masteroppgave skrevet på TØI

  28.06.2018

  Foto: Flemming Dahl Masteroppgaven heter User Adoption of Innovations in a Sustainability Transitions Context. A Practice Theory Analysis of Car Sharing and Urban Mobility Behavior in Oslo.

 • Lovar løysing på miljøbombe ved Fedje

  27.06.2018

  FEDJE (NRK): Regjeringa avgjer i haust kva som skal skje med over 60 tonn kvikksølv i ubåt-vraket utanfor Fedje, og tiltaka skal vera i gang før stortingsvalet i 2021. Det lova samferdsleministeren på eit folkemøte på øya i kveld.

 • Advarer mot kostnadssprekk på 37 milliarder

  27.06.2018

  Eksterne granskere frykter kostnadssprekk på mange titalls milliarder kroner på bompengeprosjektene i Oslo. Bilistene må være forberedt på enda høyere bompengetakster, advarer de.

 • Færre dødsfall

  26.06.2018

  Mange flere motorsykler på veiene, men tallenes klare tale fra Østlandet er at MC-ulykker har gitt færre dødsfall og lettere skader i en tiårsperiode. Men de hardt skadde ble flere.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no