logo

Søk

TØI i Media

 • Denne får kjøre når du må parkere dieselbilen

  21.01.2017

  Slipper unna dieselforbudet i Oslo. Det mye omtalte dieselforbudet i Oslo gir store restriksjoner for dieselbilene i hovedstaden. I utgangspunktet får ingen personbiler med dieselmotor lov til å kjøre på kommunale veier.

 • Andre med større vekst

  21.01.2017

  Som reiselivsregion har Hallingdal tapt terreng etter finanskrisa både til andre regioner i fylket, og til flere andre fylker, skriver Hallingdølen.

 • Godt voksne menn farligst i trafikken

  21.01.2017

  - Vi ser at mange aldersgruppen 45-46 år tror de behersker trafikken bedre enn de kan, forteller transportforsker fra SINTEF, Gunnar D.

 • Er elbilen egentlig miljøvennlig?

  21.01.2017

  12 myter og fakta om elbiler. Elbiler skaper engasjement. Noen mener at jo før de konkurrerer ut fossilbilene, jo bedre for klimaet.

 • Rapport: Nye Norwegian-ruter kan skape 10 milliarder kroner og 18 000 jobber

  20.01.2017

  Det er enorme dimensjoner over tallene som fremkommer i rapporten fra Menon Economics; hvis Norwegian får fly over Russland på lik linje med SAS, vil det skape tusenvis av arbeidsplasser og generere inntekter i milliardklassen, hevdes det.

 • Antallet alvorlige skadede syklister økte med 350 prosent fra 2001-15

  19.01.2017

  Alle medaljer har en bakside. Også veksten i antall syklister. Den går på helsa løs. Det sittende byrådet fortsetter, og forsterker, Oslo kommunes knallharde satsing på å få flere til å sykle. Og det lykkes.

 • Her har 455 personer mistet førerkortet siden 2008

  19.01.2017

  Fotoboksen i Rælingstunnelen har i mange år vært den boksen på Romerike som tar flest fartssyndere. Siden den ble satt opp høsten 2008, har 455 førere mistet lappen. De to siste årene har over 15.000 blitt bøtelagt.

 • Brannfarlige tunneler

  19.01.2017

  Oslofjordtunnelen er blant de mest brannfarlige tunnelene i Norge. Det viser en rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Dette meiner Voss Active om flaumsaka

  19.01.2017

  - Me er imot å gjera store naturinngrep for å finansiera utfordringar samfunnet har. Voss Active AS er selskapet som organiserer raftingturane i Vossavassdraget. Mykje har vorte sagt og skrive om denne aktiviteten i ulike media.

 • Det er mange gode grunner til å snu

  19.01.2017

  Det er dyrt å være fattig, men det er ingen faglig tvil om at veibelysning gjør veier sikrere. Derfor håper jeg Nye Veier ikke lar det går prestisje i denne saken, men snur. Det vil bli oppfattet som en klok handling.

 • Kutt i kaldstart av biler gir bedre luftkvalitet

  19.01.2017

  En ny amerikansk studie fra forskere ved blant annet MIT og Berkeley bekrefter at kaldstarter er hovedårsaken til skadelige utslipp fra bil. Det er et problem vi kan løse.

 • Forsinkelser og få avganger skaper misnøye

  19.01.2017

  Kollektivreisende som må bytte transport underveis, virker å være mer misfornøyd enn reisende som slipper å bytte transport. Det viser ny undersøkelse.

 • Flest tunnelbrannar med tunge køyretøy

  19.01.2017

  Eiksundtunnelen er ein av i alt ti undersjøiske tunnelar i Møre og Romsdal og Trøndelag. I alt ti av i alt 42 brannar og branntilløp i desse tunnelane i perioden 2018 - 2015 skjedde i Eiksundtunnelen.

 • - Haster med storflyplass i Lofoten

  19.01.2017

  NHO Nordland og NHO Reiseliv ber om fortgang i arbeidet med å bygge en rullebane som kan ta imot større fly i Lofoten. 0 Oppfordringen kommer etter at planene om ny storflyplass på Gimsøy i Vågan kommune ble skrinlagt i november i fjor.

 • Slik påvirket dieselforbudet Oslo-luften

  18.01.2017

  Etter at luftkvaliteten mandag var i kategorien betydelig helserisiko i deler av Oslo, lyste grafene stort sett grønt under dieselforbudet tirsdag.

 • Utslipp fra kjøretøy med Euro 6-teknologi

  18.01.2017

  Resultatene stammer fra forskningsprogrammet EMIROAD, hvor TØI på oppdrag av Statens Vegvesen og i samarbeid med forskningsinstituttet VTT i Finland tester utslipp fra ulike biler.

 • Helge Orten er fullstendig avkledd i debatten om Møreaksen

  18.01.2017

  Helge Orten er avslørt i manipulering av tall til fordel for sitt hjertebarn Møreaksen. RB har nå konfrontert ham med dette. Han rødmer ikke en gang, men fossror og kvitterer med: Jeg er ingen forsker.

 • Mindre utslipp på dieselbiler

  17.01.2017

  Dieselbiler slapp ut mindre nitrogenoksid enn bensinbiler som ble testet av Transportøkonomisk institutt.

 • 4000 ble tatt i fotobokser i fjor, og antallet ulykker går ned

  17.01.2017

  I fjor var det ingen trafikkulykker med personskader i området der fotoboksene tar flest. På strekningen mellom Fredrikstad og Råde står fotoboksen som i Østfold knipset inn mest til statskassa i 2016.

 • Bensinbiler kan være verre enn dieselbiler

  17.01.2017

  Bensinbilene får stryk i en utslippsstest utført av TØI. En dieselbil var den eneste som bestod en av nitrogenoksid-testene.

 • Fortsatt stor interesse for dieselbiler

  17.01.2017

  Mange velger dieselmotor når de skal kjøpe ny bil. Andrehåndsverdien er høy. Det er ingen grunn til å få panikk for den som skal kvitte seg med dieselbilen. Det viser en ringerunde til noen av Trondheims bilforhandlere.

 • Flest tunnelbrannar med tunge køyretøy

  17.01.2017

  Dei fleste tunnelbrannane her i landet skjer med tunge køyretøy i nokre få bratte tunnelar, viser ny rapport. Aurland: - Tryggleiken i norske tunnelar er generelt god.

 • Tunge kjøretøy er overrepresentert i tunnelbranner

  17.01.2017

  Det finnes godt over 1100 vegtunneler i Norge. Vegtunnelene er vanligvis minst like sikre eller sikrere enn tilsvarende vegstrekninger i fri luft. De har likevel et katastrofepotensial ved brann.

 • Hvordan kan byggenæringen bidra i det grønne skiftet?

  17.01.2017

  Byggenæringen står for 40 prosent av energibruken og 30 % av alle klimagassutslipp i verden. Hva kan byggenæringen bidra med i det grønne skiftet? Statsbygg inviterer til frokostseminar 26. januar i Oslo.

 • Mener nye lastebiler kan gjøre luften renere

  17.01.2017

  Moderne lastebiler bidrar til langt mindre utslipp enn en dieselpersonbil. Ifølge Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har moderne lastebiler har et så omfattende rensesystem av de faktisk kan bidra til å øke luftkvaliteten.

 • Flest brannar i bratte tunnelar

  17.01.2017

  Bortimot halvparten av tunnelbrannane oppstår i bratte tunnelar, viser ein rapport Transportøkonomisk Institutt har laga for Statens vegvesen. Desse bratte tunnelane utgjer berre fem prosent av alle tunnelane i landet.

 • Kråkerøy-mann bak Petter Smart-oppfinnelse som løser problemet med mørke syklister

  17.01.2017

  Jochum Kirsebom (52) fra Kråkerøy får langt på vei æren for at antall syklister uten lys stuper i Danmark.

 • Tunnelbranner i få, bratte tunneler

  17.01.2017

  42 prosent av alle tunnelbranner i Norge skjer i fem prosent av tunnelene. Og tunge kjøretøy er overrepresentert. Det kommer frem i en rapport fra Transportøkonomisk institutt. Et fellestrekk med disse tunnelene er at de defineres som bratte.

 • Tunge kjøretøy er overrepresentert i veitunnelbranner

  17.01.2017

  - Det er ingen grunn til å legge skjul på at hvis den rette ulykken inntreffer, så er katastrofepotensialet til stede, sier Vegdirektoratet.

 • Nå er det dieselforbud: Her har du lov til å kjøre

  17.01.2017

  Luftkvaliteten i Oslo er i dag varslet å bli så dårlig at den er helseskadelig. Tirsdag morgen trådte forbudet mot dieselkjøretøy på det kommunale veinettet i Oslo i kraft. Forbudet gjelder mellom klokken 06.00 og 22.00.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS