logo

Søk

TØI i Media

 • Sykkelfadesen

  08.02.2016

  Transportøkonomisk institutt slakter den bergenske sykkelsatsingen. Vi bergensere er kjent for å ha det i kjeften. Våre lokale myndigheter har så definitivt vært svære i kjeften når det kommer til lovnader om å satse på sykkel.

 • ELBILENS UTBREDELSE Så raskt vil elbilen konkurrere ut forbrenningsmotoren

  06.02.2016

  Fra et norsk perspektiv er det kanskje lett å se for seg at biler med forbrenningsmotor snart er et fortidsminne. Sammenlignet med de fleste andre land har elbilsalget her til lands fått eventyrlige proporsjoner.

 • Aftenposten mener: Riktig å prøve dieselforbud i Oslo

  06.02.2016

  Byrådet i Oslo har vedtatt en midlertidig forskrift om forbud mot dieselbiler på kommunale veier på dager med høy luftforurensning.

 • Konkurranse gir ikke suksess

  06.02.2016

  Regjeringen tar feil når de peker på Gjøvikbanen som et vellykket konkurranseprosjekt, mener forsker, som likevel er positiv til konkurranse på jernbanen.

 • - E18-prosjektet hviler på et skjørt fundament

  05.02.2016

  Byrådet i Oslo vil akseptere en ny E18 hvis det kan garanteres at den ikke gir økt biltrafikk inn til Oslo. Tilhengerne av ny E18 sier høye bompengesatser vil sikre dette. Men er det mulig å garantere det? Ass. dir.

 • Slik ble Bergen Norges dårligste sykkelby

  05.02.2016

  Nei, det handler ikke om tunge bakker og kaldt regn, men: Gamle synder. Lav prestisje. Veivesenet. Ensidig satsing på bil. Faglig uenighet, kollektiv avmakt og lettvint satsing på sykkelveier der ingen sykler.

 • 127.000 dieselbiler i Oslo kan bli nektet å kjøre

  04.02.2016

  Private bileiere blir rammet ved et forbud mot dieselbiler på kommunale veier. Men 71.000 varebiler og 14.500 lastebiler får sannsynligvis lov til å kjøre. Tilsammen slipper varetransporten ut dobbelt så mye NO2 som privatbilene.

 • Workshop om innvandrere og trafikksikkerhet

  04.02.2016

  Vi inviterer til workshopen "Hvordan kan Statens vegvesen kommunisere trafikksikkerhet og andre tjenester til innvandrerbefolkningen?" Statens Vegvesen (region Øst) er i gang med sitt arbeid som skal lette og styrke brukermulighetene til

 • Magi fra TÃI

  04.02.2016

  Transportøkonomisk institutt serverer stadig nye løsninger på køen, korken og kaoset på E18. Å tro at å varsle kø grunnet midlertidige veiarbeider er løsningen på et permanent kapasitetsproblem, er lite vitenskapelig.

 • Smarte systemer gir 40 prosent færre bilulykker

  04.02.2016

  Har du det i din bil? De siste årene har det kommet stadig flere systemer som skal hjelpe bilførere til å unngå ulykker.

 • Opptur for kollektivtrafikken

  03.02.2016

  Hvordan er det mulig? I Trondheim har busstrafikken eksplodert de siste fem årene, og 15.000 bilførere og bilpassasjerer har valgt å sette igjen bilen hjemme - hver dag. Nå satser Trondheim på superbusser.

 • - Antall dødsfall kan halveres

  03.02.2016

  SANDEFJORD (NRK): Til tross for få dødsfall i trafikken i 2015, kan det bli betydelig færre. En halvering skal være mulig dersom politiet får mer ressurser til farts- og ruskontroller.

 • Mer laks fra bil til båt

  03.02.2016

  I Nasjonal havnestrategi (2015) lister samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) opp gode argumenter for den mangeårige politiske visjonen om mer gods på kjøl: Færre vogntog på vegene reduserer miljøskadelige utslipp fra transportsektoren,

 • Oslo-byrådet går inn for færre bilfelt på ny E18 enn det dagens planer legger opp til

  02.02.2016

  Ap og De Grønne i Oslo sier et absolutt nei til å øke antall felt på E18 Vestkorridoren.

 • Flere norske byer kan få rushtidsavgift

  02.02.2016

  Så lite som 8-10 prosent reduksjon i trafikken kan være nok for å gi mindre kø og bedre klima. Nå vil politikerne innføre rushtidsavgift i flere norske byer!

 • Økt mobilitet kan gi bevegelseshemmede økt velferd

  02.02.2016

  Personer med nedsatt bevegelsesevne sier de gjerne skulle deltatt i aktiviteter utenfor hjemmet oftere enn det de gjør i dag. Illustrasjonsfoto: Shutterstock Dette viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

 • Et sykkelpolitisk gjennombrudd - på papiret

  02.02.2016

  En ny rapport fra TØI beskriver utviklingen av norsk sykkelpolitikk de siste femti årene gjennom studier av policydokumenter og intervjuer med informanter sentralt og lokalt, i offentlig og frivillig sektor.

 • Trafikksikkerhet nødbrems og autobrems - Bil

  02.02.2016

  Har du det i din bil? BREMSER FOR DEG: Biler med automatisk nødbrems oppdager hindringer i veibanen og bremser for deg om nødvendig. Det gir en reduksjon i påkjørsler bakfra med nesten 40 prosent.

 • Teknologidrevet kollektivtransport - Samferdsel

  01.02.2016

  Smart bruk av ny teknologi kan gjøre kollektivtransporten mer attraktiv og dermed få flere til å la bilen stå dette var i sum ett av budskapene samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen leverte til deltagerne i Kollektivforums årskonferanse 2016.

 • TØI: - Flere bør prøve rushtidsavgift

  01.02.2016

  - Flere byer bør vurdere høyere bomavgifter i rushtiden, slik Bergen nå har innført. Det sier assisterende direktør i Transportøkonomisk institutt, Kjell Werner Johansen, til P4 Nyhetene.

 • Trafikken sank da prisen gikk opp

  01.02.2016

  I halvtimen før rushtidsavgiften sendte prisen i været, passerte langt flere biler enn samme tidsrom forrige mandag. Statens vegvesen tror at køprising vil ha størst effekt om morgenen.

 • I dag innføres rushtidavgift i Bergen

  01.02.2016

  Mellom 06:30 - 09:00 og 14:30 - 16:30 økes bompengesatsen fra 38 til 90 kroner for tyngre kjøretøy i Bergen. Dette medfører en dramatisk økning i driftskostnadene for distriktets lastebileiere.

 • Samfunnet har spart milliarder på å hindre ulykker som denne

  29.01.2016

  Ikke siden 1947 har så få mistet livet i trafikken som i fjor. Færre ulykker sparer ikke bare enkeltmennesker for store lidelser, men også samfunnet for milliarder av kroner.

 • Naturbasert turisme under lupen

  28.01.2016

  Forskingsrådet har gjennom Bionær-programmet sett av 35 millionar kroner til eit stort forskingsprosjekt som skal gi ny kunnskap om det naturbaserte reiselivet i den norske bioøkonomien.

 • Hvordan skal vi regne mernytte i samferdselsprosjekter?

  28.01.2016

  Bli med på konferanse 7. - 8. mars 2016 på Gardermoen. Statens vegvesen ved Ferjefri E39-prosjektet arrangerer i mars en konferanse om beregning av netto ringvirkninger, ofte kalt mernytte, i samferdselsprosjekter.

 • Stopper ikke veiarbeidet i bymarka

  28.01.2016

  Bystyret i Arendal skrøt av innbyggerinitiativetfra Bevar Arendal bymark, men fulgte rådmannens innstilling om å avvise det.

 • Parkerte ikke bilen

  28.01.2016

  Folk parkerte ikke bilen i Oslo, selv om forurensningen var farlig høy. HØRTE IKKE: Selv om foruresingen var så høy at den var farlig i Oslo forrige uke, var det få som fulgte oppfordringen om å la bilen stå.

 • Tilførselsvei: Har vi kurs mot et skjær?

  27.01.2016

  Arendal Pensjonistparti mener at E18 skal bygges som planlagt, men er det fornuftig å bygge en tilførselsvei fra Krøgenes til E18 og Longum?

 • Fylkesutvalet ber for Florø lufthamn

  27.01.2016

  Fylkesutvalet vedtok onsdag å stille seg bak Flora kommune sin søknad om fritak frå flyseteavgift på flyreiser til og frå Florø.

 • - Støysonen er urimelig streng

  27.01.2016

  Støysonen koster både tid og penger for den som vil bygge. - Hadde det ikke vært for støysonen hadde denne boligen stått klar nå, sier Anders Hagen i Rauma Boliger AS.

      

Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Tlf: +47 22 57 38 00
Faks: +47 22 60 92 00
Epost: toi@toi.no

 

Nyhetsbrev 
påmelding