logo

Søk

TØI i Media

 • En brosjyre med klare forbedringsmuligheter - Samferdsel

  06.12.2016

  Etter å ha lest en brosjyre utgitt av Statens vegvesen, leverer TØI-forsker Arvid Strand i denne kommentaren noen spørsmål og noen forbedringsforslag.

 • - Elbilene bør fortsatt få stå gratis

  06.12.2016

  Fra årsskiftet er det slutt på nasjonale regler som sikrer elbilene gratis parkering. Nå er det opp til kommunene. Hovedregelen blir at elbiler skal betale det samme som alle andre biler, men kommuner kan innføre betalingsfritak.

 • Forskere mener budsjettkameratene pynter på klimatallene

  05.12.2016

  Tidenes grønneste budsjett gir bare en fjerdedel av utslippskuttene som årlig må til for å nå klimamålene, ifølge beregninger Cicero har gjort.

 • Naturviterne-ros til "Grønn konkurransekraft"

  05.12.2016

  Naturviterne har levert høringssvar til rapporten fra regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft.

 • Fossilbiler på veien lenge etter 2050

  05.12.2016

  Ifølge en fersk rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) vil det være bensin- og dieselbiler på norske veier lenge etter 2050, skriver VG.

 • Siv Jensen: - Vi ser at politikken virker

  05.12.2016

  Den positive utviklingen i norsk økonomi er et klart tegn på at regjeringens økonomiske politikk fungerer, mener finansminister Siv Jensen (Frp).

 • Rapport: Fossilbiler i bruk lenge etter 2050

  05.12.2016

  Oslo (NTB): TØI-rapporten Kjøretøyparkens utvikling og klimautslipp, som er betalt av SINTEF og NAF, legges fram mandag. Ønsker du å lese resten av artikkelen?

 • Innfasing av rene kjøretøy kan gi nær halverte utslipp i 2030

  05.12.2016

  Ifølge transportetatenes forslag til NTP skal halvpraten av alle nye tunge lastebiler være utslippsfrie i 2030.

 • Urealistisk å få vekk bensin- og dieselbiler før 2050

  05.12.2016

  Norske biler lever lenge. Bensin-og dieselbiler kommer trolig til å kjøre på norske veier langt etter 2050. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt, TØI.

 • Rapport: Fossilbilar i bruk lenge etter 2050

  05.12.2016

  Bensin- og dieselbilar kjem til å vere på vegen til langt etter 2050, sjølv om Stortinget har vedtatt at alle nye bilar som blir selt frå 2025 skal vere låg- eller nullutsleppskøyretøy.

 • Rapport: Fossilbiler i bruk lenge etter 2050

  05.12.2016

  Oslo (NTB): Bensin- og dieselbiler kommer til å være på veien til langt etter 2050, selv om Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges fra 2025 skal være lav- eller nullutslippskjøretøy.

 • Ny TØI-rapport: Fossilbiler på veien lenge etter 2050

  05.12.2016

  Bensin- og dieselbiler kommer trolig til å dure og gå til langt etter 2050. Forskerne Lasse Fridstrøm og Vegard Østli ved Transportøkonomisk institutt (TØI) har finregnet på den norske bilparkens sammensetning frem til 2050.

 • To feil og seks forslag til løsninger i budsjettdramaet

  03.12.2016

  Nå som Venstre og Krf har brutt forhandlingene om budsjettet, har Erna Solberg en siste mulighet til å komme med forslag for å prøve å redde budsjettet, regjeringen og det borgerlige samarbeidet.

 • Mener Morten Jakhelln har satt fingeren på noe som virkelig skurrer

  02.12.2016

  Bystyremedlem Håkon Møller (MDG) i Bodø mener Morten Jalhelln har gått foran som et kjempegodt miljø-forbilde. Torsdag skrev an.no om Morten Jakhelln som ville lage en sykkelpool for sine ansatte.

 • Pendlerne har fått skatteregningen

  02.12.2016

  Folk flest kjører bil fordi de må. Vi bor i et langstrakt, mangfoldig og vakkert land, men Norge er også et land med store avstander, skriver Trygve Slagsvold Vedum. Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet.

 • Mer gods på sjø vil redde flere liv

  02.12.2016

  Kystalliansen skriver om godstrafikk og sjøtransport. Målt per innbygger dør 35 prosent flere i ulykker med tunge kjøretøyer i Norge, enn snittet i Europa.

 • To feil og seks forslag til løsninger i budsjettdramaet

  01.12.2016

  For å rette opp feilene trengs det tiltak som gjør bilpakken mer klimavennlig, og tiltak som gjør bilpakken mer bilistvennlig, uten at klimaeffekten forsvinner.

 • Slik vil pilotene hindre flykatastrofe i Tromsø: Ønsker bremsebetong på enden av rullebanen

  01.12.2016

  På Tromsø lufthavn er det større risiko for ulykker enn ved andre norske lufthavner, hevder Luftfartstilsynet. På sørenden går enden av rullebanen over en sterkt trafikkert fylkesvei.

 • Nå skal det bli slutt på cruisekaos i Bergen

  01.12.2016

  Byrådet i Bergen vil ha slutt på cruisekaoset. Nå prøver de å spre anløpene og utvide sesongen for Norges største og travleste cruisehavn. Enkelte sommerdager er det så tett med turister i Bergen sentrum at det er vanskelig å ta seg frem.

 • Bilistene håper Frp står på sitt. Ekspertene mener det betyr lite.

  30.11.2016

  STAVANGER/OSLO Det er drøyt at det er bilistene som må få statsbudsjettet til å gå opp, mener Åshild Finnesand. Frp-velgerne håper partiet står fast i budsjettsaken.

 • Ny oversikt kan styrke kommunenes parkeringspolitikk

  30.11.2016

  Parkering er et virkemiddel for å nå overordnete mål på flere politikkområder, blant annet nullvekstmålet. Norske kommuner har mange muligheter for å regulere parkering.

 • Miljøjubileum i ettertankens teikn

  30.11.2016

  I år er det 25 år sidan Kristiansand kommune lanserte sitt første miljøbyprosjekt, og ordføraren har invitert klimaministeren til å kaste glans over markeringa. Det er vel og bra.

 • Ski innfører støtteordning til elsykkel

  29.11.2016

  Posisjonen i Ski kommune vil bidra til et grønt skifte i kommunen. Ved å sette av 500.000 kroner i 2017, håper de at flere velger å kjøpe elsykkel.

 • Salt i såret?

  27.11.2016

  Vi aner en usikkerhet rundt veisaltingens reelle funksjon. Den må tas på alvor. Veiene i harstadregionen saltes stadig mer, og uten å kunne tallfeste det, mener Statens vegvesen at denne høsten topper fjoråret.

 • Menn i midtlivskrise sykler fortest

  27.11.2016

  Syklister i Oslo sykler i 16,3 km/ i gjennomsnitt. De med el-sykkel klarer 1,3 km/t høyere hastighet og menn sykler fortere enn kvinner. Raskest av alle er menn i midtlivskrisen.

 • Vegvesenet vil redde liv på flere språk

  26.11.2016

  Tidligere denne uken lanserte Statens vegvesen en ny bilbeltekampanje, rettet mot innvandrergrupper og på flere språk.

 • - Vi salter for sikrere veier

  25.11.2016

  Mange bilister reagerer over det store omfanget av salting av veiene. - Det har sine klare årsaker, hevder Tor Ivar Johnsen i Statens vegvesen. Harstad: Salting er en uting, mener mange.

 • Økte insentiver til mer gods på sjø vil redde flere liv

  25.11.2016

  Målt per innbygger dør 35 prosent flere i ulykker med tunge kjøretøyer i Norge, enn snittet i Europa. Ulykkene skjer på smale, svingete veier hvor det de neste tiårene skal eksporteres fem ganger mer sjømat.

 • Ny, komplett oversikt over parkeringstiltak

  25.11.2016

  For første gang gis det nå en komplett oversikt over aktuelle parkeringstiltak i norske kommuner. Gjennom rapporten Parkering - virkemidler og effekter tilbyr KS et samlet kunnskapsgrunnlag for valg av egne, lokale parkeringsløsninger.

 • Slik er veien rundt bilpakken

  25.11.2016

  Biodrivstoff, COâ -avgift og COâ -fond. Det de har til felles er at de ikke reduserer klimagassutslippene nok til å oppfylle Venstres krav for å støtte regjeringens budsjett.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS