logo

Søk

TØI i Media

 • Byvekstavtalene - balansekunst for nullvekst - Samferdsel

  22.05.2018

  «Med byvekstavtalene begir landets største byområder, sammen med regionalt og statlig nivå, seg inn i ukjent terreng», skriver artikkelforfatterne.

 • Møte tirsdag den 15. mai 2018 *

  22.05.2018

  Formalia President: Tone Wilhelmsen Trøen Presidenten: Representanten Petter Eide vil fremsette et representantforslag.

 • Smart å satse på byene

  22.05.2018

  Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA) er Vestfolds felles politikk for hvordan vi skal bruke arealene fram mot 2040 Nå reviderer fylkeskommunen planen, og ett av målene er å gjøre Vestfold-byene tettere og mer levende.

 • Norske bilforhandlere er ivrigere på å selge elbiler enn sine nordiske kollegaer

  22.05.2018

  Forskere lot som de skulle kjøpe bil for å teste selgernes kunnskap om elbiler. Og om de i det hele tatt viste interesse for å selge dem. I 2017 sto elbiler for 20 prosent av salget av nye biler i Norge.

 • Sats på byene: Dette er bra med tanke på vårt sosiale liv

  20.05.2018

  Ensomhet kalles av mange for den nye folkesykdommen. Derfor må vi bygge byene slik at de fremmer sosialt liv og kontakt mellom folk.

 • Ett av målene er å gjøre Vestfold-byene tettere og mer levende

  18.05.2018

  Planen for hvordan vi skal bruke arealene de neste tiårene, blir nå sett på på nytt. Alle kan snart gi sine innspill til veivalgene, skriver plansjef Linda Lomeland i Vestfold fylkeskommune.

 • - Elsykkel gir ikke økt ulykkesrisiko

  18.05.2018

  Konklusjon i ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. Trodde du at elsyklister er mer utsatt for trafikkuhell enn tradisjonelle syklister uten motor? Da må du tro om igjen, ifølge en fersk rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 • Sykkelbyens voksesmerter

  18.05.2018

  Trondheim er i ferd med å lære seg hva det betyr å være en sykkelby, samtidig som stadig flere lærer å være syklist i Trondheim. Dette er ikke nødvendigvis enkelt. Etter en lang og kald vinter har våren omsider nådd Trøndelag.

 • Norges første mobilpunkt er åpnet

  16.05.2018

  Fem ladestolper skal dekke ni delebiler med elbillading ved Møllendalsveien i Bergen. Bergen kommune eier anlegget, og målet er færre privateide biler på veiene.

 • Hva foregår i tjeneste- kjøpmarkedet? - Samferdsel

  16.05.2018

  DEBATT: «Etter mitt syn finnes det for mye penger blant offentlige bestillere», skriver Arvid Strand i dette innlegget.

 • NHO sender regninga til folk flest

  16.05.2018

  NHO mener at elbilistene bør betale mer i bilrelaterte avgifter, for at næringslivet skal slippe billigere unna. Det betyr i praksis at de ønsker å skyve en enda større andel av regningen for veibyggingen over på privatbilistene.

 • Derfor er mange veiprosjekter ulønnsomme

  15.05.2018

  Realisering av mange veiprosjekter i usentrale områder med lavt befolkningsgrunnlag og krevende terreng er trolig en viktig årsak til at veiprosjekter gjennomgående har lavere samfunnsøkonomisk lønnsomhet sammenliknet med for eksempel Danmark og

 • Ikke høyere risiko med elsykler

  15.05.2018

  Elsykkelsalget har økt kraftig i Norge i de siste årene. Forskere på TØI har undersøkt om dette vil medføre en økt risiko for sykkelulykker, og hva som er risikofaktorer for elsykler.

 • Ikke høyere risiko med elsykkel

  14.05.2018

  Konklusjon i ny rapport Som elsyklist er du ikke mer utsatt for ulykker enn hvis du bruker «vanlig» sykkel. Det går fram av en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

 • Vil flere elsyklister gi flere ulykker?

  14.05.2018

  14. mai 2018 Av Henriette Erken Busterud Elsykkelsalget og elsyklistene spinner av gårde: Vil det gi flere ulykker, og stemmer påstanden om at kvinner er mest utsatt?

 • Mørketall på sykkelulykker

  13.05.2018

  Få sykkelulykker som skjer i Norge, blir registrert av politiet. I Oslo har tre av fire skadde syklister som havner på legevakten involvert i eneulykker. Det sier Torkel Bjørnskau, forskningsleder ved Transportøkonomisk institutt.

 • Vi trenger fremdeles trafikksikkerhetskampanjer - Samferdsel

  13.05.2018

  Trafikksikkerhetskampanjer bidrar til at unge trafikanter blir aktsomme og dermed til reduksjon i antallet trafikkdøde,

 • Bilfrie veier, Oslo, MDG - Nå skal veiene rundt Oslo-skolene bli bilfrie

  12.05.2018

  MDG-Lan vil innføre bilfrie soner rundt alle skoler i Oslo. Løkkeveien utenfor Ruseløkka skole skal stenges allerede i år. - Det er jo fantastisk at det nå omsider kan bli noe av. Helt utrolig! Vi gleder oss veldig, sier Erik Karlsen.

 • Bruk av vinterspylervæske om sommeren utfordrer sikkerheten på norske veier

  11.05.2018

  - God sikt er en livsviktig plikt. Dessverre er det nok mange bilførere som ikke er kjent med at vi bruker ulik spylervæske knyttet til temperaturforholdene ute, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

 • Bildelingsbløffen

  10.05.2018

  Bildeling fremmes som et tiltak som skal være både effektivt og miljøvennlig.

 • Kjøpmannskjær 9. mai, 2018 63% av norske bilister opplever problemer med å få ren frontrute: Bruk av vinterspylervæske om sommeren utfordrer sikkerheten på norske veier

  09.05.2018

  - God sikt er en livsviktig plikt. Dessverre er det nok mange bilførere som ikke er kjent med at vi bruker ulik spylervæske knyttet til temperaturforholdene ute, sier kommunikasjonssjef Inger Elisabeth Sagedal i NAF.

 • - La ungene være aktive

  09.05.2018

  Barn sykler mindre enn før. Men å sykle kan gi store helsegevinster, mener trebarnsfar Sverre Karlsen. Hans beste tips for å gjøre barna til ivrige syklister? Bli med ungene på tur!

 • Ni av ti Trolltunga-turister trodde de var godt nok forberedt før turen. Nå skal de dele sine erfaringer med forskere.

  07.05.2018

  «This place saved my life» skrev en takknemlig turist i den ene nødbua ved Trolltunga etter at han hadde søkt tilflukt. Nå viser ny forskning at ni av ti Trolltunga-turister tror de er godt nok rustet når de legger ut på turen.

 • Ni av ti Trolltunga-turistar trur dei er godt nok rusta

  07.05.2018

  Foto Rolf Bøen Veggene i Trolltunga-naudbua fortel om turopplevingar av den uhyggelege sorten. I forkant av turen trur nesten alle turistane at dei har med nok mat og klede, syner ny forsking frå BIOTOUR.

 • NHO sender regningen til folk flest

  07.05.2018

  NHO mener at elbilistene bør betale mer i bilrelaterte avgifter, for at næringslivet skal slippe billigere unna. Det betyr i praksis at de ønsker å skyve en enda større andel av regningen for veibyggingen over på landets privatbilister.

 • "Alternative fakta" i drosjedebatten

  07.05.2018

  Har drosjene fortsatt et samfunnsoppdrag, og skal det være mulig å leve av drosjeyrket i framtiden? Det er spørsmålene alle i næringen nå stiller seg.

 • Velkommen på TØI-seminar 24. mai 2018

  07.05.2018

  Vi har invitert forskere fra Sverige, Storbritania, Frankrike og California for å gi oss et innblikk i hva som skjer i andre deler av verden. Vi presenterer også statistikk over internasjonalt elbilsalg. Tid: Torsdag 24.

 • Unge mopedførere utsatt for ulykker

  05.05.2018

  En rapport fra Transportøkonomisk Institutt viser at én av fem mopedførere opplever uhell det første året etter å ha tatt førerprøven. Én av fire opplever det samme med lett motorsykkel.

 • Ny rapport: - Unge mopedførere svært utsatt for ulykker

  05.05.2018

  To av disse jentene har hatt en ulykke på mopeden. En fersk rapport avslører at nesten en av fire mopedførere opplever dette det første året på veien. - Jeg synes bilister kan ta enda mer hensyn.

 • NHO sender bil- regningen til folk flest

  04.05.2018

  NHO mener elbilistene bør betale mer i bilrelaterte avgifter, for at næringslivet skal slippe billigere unna. Det betyr i praksis at de ønsker å skyve en enda større andel av regningen for veibyggingen over på privatbilistene.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no