logo

Søk

TØI i Media

 • Vil ha vegselskapet til Lillesand

  30.06.2015

  Lørdag ble det kjent at det nye statlige veiselskapet skal lokaliseres i kristiansandsregionen. Ordfører Arne Thommasen i Lillesand mener hans kommune er et egnet sted for selskapet.

 • Dersom målsettingen er nullvekst i biltrafikken og mer attraktive byer, er mer vei ikke løsningen

  28.06.2015

  Les kronikken. Veistrekningene Smestadtunnelen og E18 vest i Oslo har fått mye oppmerksomhet de siste ukene. I Smestadtunnelen ble kapasiteten redusert fra fire til to felt, og det varslede køhelvetet uteble. Spørsmålet var: Hva skjedde?

 • Her får alle beboerne tilgang til elbil

  28.06.2015

  Felles elbilkollektiv og lading via solceller. Med et formål om at færrest mulig skal trenge bil, og at ingen skal måtte ha mer enn en bil per familie, planlegges det nå et nytt boligprosjekt i Askim.

 • - La de ansatte betale for parkeringen selv

  27.06.2015

  Ni prosent av drammenserne bruker kollektivtransport når de reiser i egen kommune. Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt. - Det som er interessant med Drammen, er at kollektivandelen er forholdsvis høy.

 • Veiselskapet blir lagt til Kristiansand

  27.06.2015

  - En helhetlig vurdering gjør at Kristiansand er best egnet, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til NRK. Det nye veiselskapet vil bli lagt til Kristiansandsregionen.

 • Er premissene for Møreaksen allerede klare for revurdering?

  27.06.2015

  Snøhetta Oslo, Dr. techn. Olav Olsen og Reinertsen har med støtte fra Norges forskningsråd brukt offshore plattformteknologi i en ny type bro.

 • - God kvalitetssikring av Ringeriksbanen

  26.06.2015

  Utredningene fra Jernbaneverket og Statens vegvesen får støtte i ekstern kvalitetssikring.

 • NAF om Ring 3: - Tror vi får en smell utover høsten

  25.06.2015

  NAF mener det er lett å forklare hvorfor køen på Ring 3 har uteblitt. Men de antar at mange har satt i gang midlertidige løsninger som ikke varer evig.

 • Bilen dominerer i Buskerud

  25.06.2015

  Det viser en ny rapport fra TØI som er skrevet som del av et faktagrunnlag for arbeidet med Regional areal- og transportplan for Buskerud. Rapporten beskriver temaene, transport, næringsutvikling og pendling.

 • En av fire parkerer gratis hele dagen

  25.06.2015

  - Bruken av bil til reisemål i Midtbyen nesten uforandret, sier Henning Lervåg, prosjektleder for Miljøpakken.

 • Ferielykke ferietvang

  25.06.2015

  F or en tid tilbake snakket jeg med en far. Han har tenåringer og mindre barn, og innrømmet at han grudde seg til sommerferien. Familien skulle til Sør-Europa, slik som i fjor og året før.

 • Avinor førebudde på nye kostnadskutt

  25.06.2015

  Flytrafikken blir ramma av nedgangen i oljesektoren. Avinor, som driv 46 lufthamner i Noreg, ser ikkje vekk frå nye kostnadskutt i tida framover.

 • Avinor forberedt på nye kostnadskutt

  25.06.2015

  Oslo (NTB): Flytrafikken rammes av nedgangen i oljesektoren. Avinor, som driver 46 lufthavner i Norge, utelukker ikke nye kostnadskutt i tiden framover.

 • Store flyplassprosjekter kan bli stanset eller utsatt

  24.06.2015

  Avinor forbereder seg på at nedgangen i flytrafikken i Norge fortsetter. Det kan få dramatiske konsekvenser for flere store utbyggingsprosjekter på norske flyplasser.

 • Rapport støtter råd om Ringeriksbanen

  24.06.2015

  Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gir sin tilslutning til Vegvesenets og Jernbaneverkets råd om utbyggingen av Ringeriksbanen. Det skriver regjeringen i en pressemelding onsdag.

 • Ringeriksbanen: Ekstern kvalitetssikring støttar opp under tilrådingane frå Jernbaneverket og Statens vegvesen

  24.06.2015

  - Utgreiingane frå Jernbaneverket og Statens vegvesen om Ringeriksbanen er gode. Tilrådingane frå desse to etatane får i stor grad tilslutnad i ei kvalitetssikring som er lagt fram, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

 • Fullspekket program med lønnsomhet og klima i fokus

  24.06.2015

  - Vi håper på over 900 påmeldte personer til Transport & Logistikk 2015 på Gardermoen 19. og 20. oktober. Vi har et knallgodt program i år, fastslår konferansegeneral Jo Eirik Frøise i Norsk Industri.

 • Flere syklister gir tryggere syklister

  23.06.2015

  I 2014 ble det registrert 2184 skader relatert til sykling ved Oslo skadelegevakt. Økningen i antall sykkelskader de siste ti årene er proporsjonal med befolkningsveksten i Oslo.

 • Flere reiser kollektivt når arbeidsgiver subsidierer reisen

  23.06.2015

  Det viser en ny rapport fra TØI om arbeidsreiser til sentrum.

 • Forskerne klør seg i hodet over Smestadtunnelen

  22.06.2015

  Nye tall viser at omtrent like mange biler kjører omtrent like fort som før forbi Smestad. Så hvorfor er det ikke kø? Det er ikke sikkert at køfri vei skyldes at folk bruker sykkel og buss.

 • Sommerminner

  21.06.2015

  Da jeg var liten var sommeren varm og eviglang. Eller? Jeg er nok ikke alene om å huske tidligere somre slik. Glemt er stiv kuling, kald sjø og regn. Grilling under hvit himmel for så krølle seg sammen under et pledd for å holde varmen.

 • - Vi stjeler barndommen fra barna

  21.06.2015

  Hver torsdag må Nicolai Frøyland Foss (11) velge mellom fotball, håndball, sykling og korps. Du hadde kanskje en anelse om at det er blitt slik.

 • Nekter å bli med på fritidskjøret

  20.06.2015

  Ofte finner ikke barna til Ninon Onarheim noen å leke med. De andre barna har ikke tid. I en hage på Hovseter i Oslo er tre barn på i full gang med å spille krokett - med selvlagede regler og baneoppsett.

 • Barn leker mindre ute enn tidligere

  20.06.2015

  Resultatene tyder på at jo mer et barn er aktiv utenfor hjemmet uavhengig av om det er organisert eller ikke, jo mer tilbringer barn tid med venner, viser rapporten.

 • To av tre barn går eller sykler til skolen

  20.06.2015

  Så mange som 39 prosent av foreldrene opplever at skoleveien er usikker når det gjelder trafikkforhold.

 • Dette er saken

  20.06.2015

  Aftenposten presenterte lørdag en landsomfattende spørreundersøkelse om aktiviteter og reisevaner for barn 6 - 12 år. En tilsvarende undersøkelse ble gjort i 2005. Funnene viser at andelen barn som leker utendørs uten voksne har gått ned.

 • - Vi stjeler barnas barndom

  20.06.2015

  Barn starter stadig tidligere med organisert aktivitet. av Patrick Honningsvåg. Barn leker mindre ute.

 • - Vi stjeler barndommen fra barna

  19.06.2015

  Hver torsdag må Nicolai Frøyland Foss (11) velge mellom fotball, håndball, sykling og korps.

 • Setter tak for drosjenæringen

  19.06.2015

  - Ingen drosjesentral i nedre Buskerud får lov til å ha flere løyver enn 50 %. Drosjeløyver er behovsprøvd. Buskerud fylkeskommune er løyvemyndighet for disse løyvene og vurderer behovet løpende i samarbeid med kommuner og drosjenæringen.

 • Tungtransporten får skylden for nesten all slitasje på norske veier

  19.06.2015

  Tungtransporten får nesten all skylden for slitasjen på norske veier, ifølge en rapport fra Transport økonomisk institutt (TØI).

      

Gaustadalleen 21
N-0349 Oslo
Norway

Tlf: +47 22 57 38 00
Faks: +47 22 60 92 00
Epost: toi@toi.no

 

Nyhetsbrev 
påmelding