logo

Søk

TØI i Media

 • MDG vil ha elektriske fly til florørutene. - Det er langt inn i framtida, svarar forskar.

  21.08.2017

  MDG Sogn og Fjordane rår til at Florø lufthamn blir pilotprosjekt for el-fly på det norske kortbanenettet.

 • Fri oss fra flere Frp-frieri

  21.08.2017

  Frp har gjort det motsatte av hva de gikk til valg på for fire år siden, både når det gjelder bompenger og drivstoffavgifter. FrP og Kjell Sverre Freiberg frir igjen til alle som er i mot bompenger.

 • - Nye lastebiler renser luften

  20.08.2017

  Miljøet: Utslippskravene til kjøretøy blir stadig strengere. Med de nye Euro 6-motorene forurenser tre lastebiler det samme som én Euro 6-personbil.

 • - Fri oss fra flere Frp-frieri

  19.08.2017

  Senterpartiets Siv Mossleth reagerer i dette innlegget på et bompenge-utspill fra Kjell-Børge Freiberg. FrP og Kjell-Børge Freiberg frir igjen til alle som er i mot bompenger.

 • Må slåss for midtdelere

  19.08.2017

  I desember 2015 kom en bil over i feil kjøreretning og frontkolliderte på Kompveien. To personer omkom. Tragedien kunne fått et enda verre utfall i og med at pickupen traff rutebussen. 32 mennesker ble skadet i ulykken.

 • Færre gratis parkeringsplasser reduserer CO2 -utslipp

  18.08.2017

  Trafikk som en følge av arbeidsreiser er en stor utfordring for Oslo og Akershus. Vekst i bilbasert pendling forventes å gi nedsatt fremkommelighet og økte utslipp av klimagasser i årene fremover, dersom ikke effektive tiltak iverksettes.

 • Sykkelens historie: Elsket og hatet i 200 år

  18.08.2017

  Konflikter mellom syklister og andre trafikanter er ikke noe nytt. På 1800-tallet var det særlig hestene som trengte beskyttelse mot den skremmende nyvinningen.

 • Hjertesone rundt alle skoler i Bergen

  18.08.2017

  Bergen kommune tar trafikksikkerhet på alvor, og innfører hjertesone rundt alle kommunens 77 barneskoler.

 • Får milliardregning for veilys

  17.08.2017

  Veilys på alle motorveier fører til en ekstraregning på én milliard kroner, viser beregninger fra veiutbyggingsselskapet Nye Veier. Lys på motorveier er ikke lønnsomt, mener de.

 • Møte fredag den 2. juni 2017

  17.08.2017

  Formalia President: Olemic Thommessen Presidenten: Det foreligger to permisjonssøknader: fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe om permisjon for representanten Jorodd Asphjell i tiden fra og med 6. juni til og med 9.

 • Frp-trikset som gjør at vest får mer enn øst

  17.08.2017

  Frp skryter av at de bruker mer samferdselspenger på Vestlandet enn på Østlandet. For å få regnestykket til å gå opp, utelater de tidenes togsatsing på 140 milliarder rundt Oslo.

 • Rapport fra sommerens sykkelturer i Trondheim og Oslo

  16.08.2017

  Trondheim leder og bør vinne kampen om å bli landets beste sykkelby. Jeg var på ferie i Oslo i over en uke i sommer og syklet mye i denne flotte byen.

 • Skader syklister seg så mye at sykling bør frarådes? - Samferdsel

  16.08.2017

  Det er et politisk mål at flere skal gå eller sykle. Men ferdsel til fots eller på sykkel er farlig. Skaderisikoen er mye høyere enn hvis man kjører bil. Er den så høy at sykling bør frarådes?

 • - Må ha 1600 meter rullebane og direktefly til Oslo

  16.08.2017

  Alle partiene var enig om flyplassbehov: - Må jobbe tverrpolitisk, sa Bengt Rune Strifeldt.

 • De farlige eldre sjåførene

  16.08.2017

  Arve Kulbliks påstand i innlegget 15. juni, om at eldreblølgen er funnet opp av velutdannede, rike er grepet ut av luften. Så langt jeg vet, dukket uttrykket opp i en stortingsdebatt om eldreomsorg i 2002.

 • Hjertesone rundt alle skoler i Bergen

  16.08.2017

  Trafikksikkerhet for elever Bergen kommune tar trafikksikkerhet på alvor og innfører hjertesone rundt alle kommunens 77 barneskoler. Alle skoler i Bergen skal få trafikkfri Hjertesone rundt skolen.

 • Så mye taper staten på avgiftsfritak for elbiler

  16.08.2017

  Staten går glipp av milliarder av kroner i året fordi elbileiere slipper å betale momsavgift og engangsavgift. Trude Furuly Journalist Det viser beregninger gjort av Transportøkonomisk institutt (TØI).

 • Vi bør skrote systemet med veiavgift og bompenger

  15.08.2017

  Dagens løsning med veibruksavgift og bompengeinnkreving er urettferdig og ikke treffsikker, og bør erstattes med noe bedre, mener ekspertene. Nå er politikerne på glid.

 • Ap-Sandtrøen på feil spor

  15.08.2017

  Nils Kristen Sandtrøen, Ap lurer på hvorfor FrP vil selge Rørosbanen til utlandet. Her har Sandtrøen misforstått fullstendig og forvillet seg inn på feil spor. Med FrP i regjering så har jernbanen i Norge fått et utrolig løft.

 • Minst 14 kjedekollisjoner siden tunnelarbeidene begynte - og ennå gjenstår to tunneler

  15.08.2017

  - Det virker som bilister blir mer uoppmerksomme. HOLMESTRAND: - Hvorfor det fortsetter å smelle? Uoppmerksomhet, rett og slett. Det sier Reidar Jørgensen, senioringeniør i Statens vegvesen.

 • Fot-ruter og Florø lufthamn

  15.08.2017

  Jostein Bjørnset spør i Firdaposten kva dei ulike partia meiner om framtida kring FOT-ruter eller framleis kommersielle ruter i Florø. I tillegg spør han kva som vert gjort frå ordførarkontoret i denne saka.

 • Rapport: Parkeringsforbod kan gi vesentlege negative konsekvensar for butikkane

  15.08.2017

  På sikt kan hasteinnføring av denne type tiltak som skapar usikkerheit for næringslivets føresetnader, koma til å skada kommunen rykte mot investorar.

 • Vegvesenet trikser ikke med tallene

  14.08.2017

  Romsdalsaksen AS gir inntrykk av at Statens vegvesen trikser med tallene for å få den valgte kryssingen av Romsdalsfjorden til å være mer fordelaktig - det er ikke korrekt.

 • Flere leser eller skriver tekstmeldinger mens de kjører

  14.08.2017

  Siden 2011 har andelen folk som leser eller skriver tekstmeldinger mens de kjører bil økt fra 32 til 44 prosent, viser en fersk rapport fra TØI.

 • Færre bilførere holder i mobilen

  14.08.2017

  Bilføreres bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring har gått betydelig ned siden 2011, mens bruk av håndfri mobiltelefon har økt. Av Redaksjonen Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk Institutt (TØI).

 • Hva påvirker utslipp til luft fra veitrafikk?

  14.08.2017

  Utslippene til luft fra samferdsel varierer med blant annet type kjøretøy og type drivstoff. I denne artikkelen gis en oversikt over utslippsfaktorer for ulike typer kjøretøyer og trafikksituasjoner.

 • En transportrevolusjon for folk flest?

  14.08.2017

  14.8.2017 07:05 | NAF Del Det er ingen klimatiltak som griper så direkte inn i hverdagen som transportendringene. Nå skal folk flest gjennom enorme endringer på kort tid.

 • Alkoholpolitikk for dem som trenger det mest

  13.08.2017

  Akkurat som mange voksne er i stand til å skjule sitt alkoholmisbruk fra omverdenen, kan barn være ypperlige skuespillere for å beskytte sine foresatte.

 • Flere leser eller skriver tekstmeldinger mens de kjører

  13.08.2017

  Siden 2011 har andelen folk som leser eller skriver tekstmeldinger mens de kjører bil økt fra 32 til 44 prosent, viser en fersk rapport fra TØI, ifølge NTB. Bil og trafikk

 • Flere leser eller skriver tekstmeldinger mens de kjører

  12.08.2017

  Siden 2011 har andelen folk som leser eller skriver tekstmeldinger mens de kjører bil økt fra 32 til 44 prosent, viser en fersk rapport fra TØI.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS