logo

Søk

TØI i Media

 • Hver tredje korte bilreise kan droppes

  25.02.2017

  - Gammel vane er vond å vende, mener trafikkforsker, som tror det blir vanskelig å kutte ut unødvendig bilkjøring. POTENSIAL: Mange bilreiser kan erstattes med sykkel, gange og kollektivtransport, ifølge Transportøkonomisk institutt.

 • Hver tredje korte bilreise kan droppes

  25.02.2017

  - Gammel vane er vond å vende, mener trafikkforsker, som tror det blir vanskelig å kutte ut unødvendig bilkjøring. POTENSIAL: Mange bilreiser kan erstattes med sykkel, gange og kollektivtransport, ifølge Transportøkonomisk institutt.

 • Møreaksen: Gevinster for hele landet

  24.02.2017

  Etter utbygging vil det bo om lag 235.000 mennesker innen 75 minutters reisetid fra Ålesund og Molde. Den planlagt utbyggingen av E39 mellom Ålesund og Molde vil senke reisetiden fra om lag to til en time.

 • Litt dybdelesing om fremtiden og smarte byer

  24.02.2017

  Stadig flere mennesker bor i byer og tettsteder, og både nasjonalt og internasjonalt arbeides det nå for at byene skal bli smartere og mer bærekraftige.

 • Overrepresenterte i bergingsstatistikkene

  24.02.2017

  Ulykker der mennesker blir skadet i Norge er tre ganger så høy for EU-trailere som for lastebiler registrert i Skandinavia.

 • Betalar rekning med fond

  24.02.2017

  Ein faktura til Stryn kommune på kroner 125.000 knytt til rådgjevingstenester frå Gode Vegar AS blir betalt frå fond.

 • Nikolai Astrup: Når ordningen er der kan man ikke klandre folk for at de benytter seg av den

  24.02.2017

  Nikolai Astrup: - Når ordningen er der kan man ikke klandre folk for at de benytter seg av den Stortingets desidert rikeste representant, Nikolai Astrup (H), er blant de største private støttemottagerne fra Oslos klimafond.

 • Mener sykkeltunnel under Løvstakken blir lønnsom

  23.02.2017

  Utredere tror på 2600 syklister i døgnet, som vil spare både tid og svette. Vil en av verdens lengste sykkeltunneler, fra Minde til Oasen, under Løvstakken, være samfunnsøkonomisk lønnsom?

 • LB-2016-78074

  23.02.2017

  Saken gjelder oppsigelse i arbeidsforhold.

 • Mer cruisekontroll

  23.02.2017

  Det er på høy tid at byrådet og havnestyret får fart på jobben med å gjøre havnen grønnere. Byrådsleder Harald Schjelderup (Ap) innrømmer at Bergen havn ikke har tatt forurensningen på alvor.

 • Smarte byer og smart transport

  22.02.2017

  Stadig flere mennesker bor i byer og tettsteder, og både nasjonalt og internasjonalt arbeides det nå for at byene skal bli smartere og mer bærekraftige.

 • Vil betale hasterekning frå fond

  22.02.2017

  Ein faktura til Stryn kommune på kroner 125.000 knytt til rådgjevingstenester frå Gode Vegar AS er tilrådd betalt frå fond Stryn kommune fekk på slutten av fjoråret faktura frå Gode Vegar AS pålydande kr 125 000 for rådgjevingsteneste knytt til

 • - Når ordningen er der kan man ikke klandre folk for at de benytter seg av den

  22.02.2017

  Stortingets desidert rikeste representant, Nikolai Astrup (H), er blant de største private støttemottakerne fra Oslos klimafond.

 • Feil fra Rødt om elbåt-satsning i Oslofjorden

  22.02.2017

  Geir Christensen skriver i Amta om fylkestingets oppfølging av Nesodden kommunestyres vedtak hvor kommunestyret ber om utredning og fortgang i arbeidet med å få på plass løsninger for el-drevet hurtigbåt på fjorden.

 • Oslofjordforbindelsen: Bygg bro - glem tunnel!

  21.02.2017

  Forbindelsene over Oslofjorden kommer til å bli stadig viktigere ferdselsårer i årene fremover, med avgjørende betydning for den regionale utviklingen i store deler av Østlandet.

 • Rushtidsprising kan gi mindre trengsel om bord

  21.02.2017

  Foto: Unsplash.com Kollektivreisende i og rundt de største norske byene opplever økende trengselsproblemer. I en ny rapport fra TØI beskrives ulike aspekter ved trengsel om bord.

 • Togstreiken kostet 50 mill.

  21.02.2017

  Togstreiken kostet NSB nærmere 50 millioner kroner. Men selskapet sparte også litt penger. Streiken mellom Norsk Lokomotivmannsforbund og NSB i fjor høst kostet NSB mellom 40 og 50 millioner kroner.

 • Farlige forenklinger?

  20.02.2017

  I avisen iTromsø forsøker Arbeiderpartiets Brage Larsen Sollund gjennom overskriften Forenklinger er farlig å ta både sin tidligere foreleser på handelshøgskolen i Tromsø,

 • Det snakkes om flytting av gods til kjøl og bane, men legges opp til noe helt annet

  20.02.2017

  I 2016 nådde vi 2.500 trailere hver dag over Svinesund, og regjeringen legger opp til en 50 % økning frem mot 2030. Det snakkes om overføring til kjøl og bane, men planlegges ikke slik.

 • Kjerringsundet blir billigere

  19.02.2017

  Mener prisen kan kuttes med 2,1 milliarder. Sjekk hvor mange milliarder nytten anslås til. AUKRA: Nye vurderinger viser at prisen på fylkesvegprosjektet mellom Gossen og Otrøya kan reduseres ned mot 2,1 milliarder kroner.

 • Hvor mange skal egentlig til Molde?

  18.02.2017

  De slo fast at opptil 85 av 100 biler skal til Molde, og at man derfor ikke løser noe med å legge E39-trafikken utenom byen.

 • Har vi lurt det norske folk til å kjøpe dieselbil som vi nå forbyr dem å bruke og som folk taper penger på?

  18.02.2017

  februar 18 Har vi lurt det norske folk til å kjøpe dieselbil som vi nå forbyr dem å bruke og som folk taper penger på? I 2007 ble avgiftene endret slik at de favoriserte kjøp av dieselbil.

 • Velkommen bompenger!

  17.02.2017

  Nå er jeg bra lei av redaktører, politikere og samfunnsstøtter som skyver meg foran seg i kampen mot bompenger. La meg justere deres analyse litt, så den nærmer seg virkeligheten: Ikke alle småbarnsforeldre frykter bompenger!

 • Ny høyhastighetslinje også for godstransport

  17.02.2017

  I 2016 nådde vi 2500 trailere hver dag over Svinesund, og regjeringen legger opp til en 50 % økning frem mot 2030. Det snakkes om overføring til kjøl og bane, men planlegges ikke slik.

 • Bybussen holder det den lover

  17.02.2017

  I tre år har forskningsprogrammet EMIROAD analysert avgasser og utslipp fra ulike kjøretøy.

 • Meiner godshamn i Lærdal er totalt bomskot

  17.02.2017

  Dagleg leiar i Maritimt Forum Norge, Tord Dale, finn det nærast uforståeleg at godshamn kan vera aktuelt å satsa på i Lærdal. Lærdal: - At ein skal frakta gods frå kontinentet til Noreg via Lærdal fell på si eiga urimelegheit.

 • Har vi lurt det norske folk til å kjøpe dieselbil som vi nå forbyr dem å bruke og som folk taper penger på?

  16.02.2017

  HVA MENER VEGDIREKTØREN? Vi har gjort analyser av hvor mye av salgsøkningen som skyldes avgiftsendringen i 2007, skriver vegdirektør Terje Moe Gustavsen i denne kronikken.

 • Vil ha færre sentrale parkeringsplasser

  16.02.2017

  JESSHEIM. Flere byer snakker om å redusere antallet parkeringsplasser. Utbyggerne og markedet er enige. I fjor ble Boligvekstutvalget i Oslo nedsatt av byrådet. Oppgaven deres er å forslå tiltak som bidrar til økt boligbygging.

 • Ja til mer forskning på reiseliv og miljø

  16.02.2017

  Debattinnlegg: Men hvis Carlo Aall og Eivind Brendehaug vil bidra til mer forskning, må de rette angrepene sine mot myndighetene, departementene og programstyrene i Norges forskningsråd.

 • NCC bygger gang- og sykkelvei til 48 millioner kroner i Bergen

  15.02.2017

  Kontrakten på utbygging av gang-og sykkelveg på Fv.540 mellom Straume og Sandeidet i Bergen ble inngått mellom NCC og Statens vegvesen fredag 10. februar. Eksisterende gang- og sykkelveg legges om og utvides for å skille gående og syklende.

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Tlf: +47 - 22 57 38 00

E-post: toi@toi.no

      

Logo CIENS