September 2017

Redigert av Eivind Farstad

Vekst i vegtrafikken

Vegtrafikken økte med 1,5 prosent i årets første åtte måneder. 

Tabell 3. Vegtrafikkindeksen september 2016 – august 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

 

Sep.

Okt.

Nov.

Des.

Jan.

Feb.

Mars

Apr.

Mai

Juni

Juli

Aug.

Jan.-aug.

All trafikk

1,3

-0,3

1,3

1,8

5,0

1,0

7,2

-5,0

2,2

0,7

1,2

1,5

1,5

Kilde: Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Betydelig nedgang i antall trafikkdrepte

Betydelig nedgang i antall drepte i vegtrafikken i 3. kvartal.

Tabell 4. Vegtrafikkulykker med personskade, personer skadd og personer drept. Hele året 2012 - 2016, 1. - 4. kvartal 2016, og 1.-3. kvartal 2017.

 

Antall ulykker

Antall skadde

Antall drepte

Hele året 2012

6 154

8 195

145

Hele året 2013

6 397

8 297

188

Hele året 2014

5 096

6 917

149

Hele året 2015

4 587

6 225

123

Hele året 2016

4 670

6 620

135

1. kvartal 2016

902

1 233

31

2. kvartal 2016

1 185

1 504

31

3. kvartal 2016

1 450

2 057

49

4. kvartal 2016

1 133

1 826

24

1. kvartal 2017

881

1 158

19

2. kvartal 2017

1 097

1 388

30

3. kvartal 2017

1 375

1 865

29

Kilde: Statistisk sentralbyrå.

Økning i delindeksen for transport

Økning på 0,6 i konsumprisindeksen og med 0,3 i delindeksen for transport i september.

Tabell 6. Konsumprisindeksen. Endring siste måned og siste 12 måneder.

 


Totalindeks

Delindeks
Transport

Indeks september 2017

105,9

105,5  

Endring siste måned

0,6

0,3

Endring siste 12 måneder

1,6

2,8

Kilde: Statistisk sentralbyrå. Indeks for 2015 =100.

Flere reiser på Hurtigruten

Økning på 2 prosent i antall reiser med Hurtigruten i 2. kvartal 2017.

Tabell 7: Antall reiser med Hurtigruten, 2012, 2013. 2014, 2015 og 2016. 1. - 4. kvartal 2016 og 1.-2. kvartal 2017. Endring i prosent i forhold til samme periode året før.

Tidsperiode

Antall passasjerer

Endring %

Hele året 2012

439 542

-2,4

Hele året 2013

342 968

-22,0

Hele året 2014

352 029

2,6

Hele året 2015

382 927

8,8

Hele året 2016

378 742

-1,1

1. kvartal 2016

69 022

2,6

2. kvartal 2016

102 136

-4,3

3. kvartal 2016

144 757

-0,7

4. kvartal 2016

62 827

-0,7

1. kvartal 2017

65 608

-4,9

2. kvartal 2017

104 152

2,0

Kilde: Statistisk sentralbyrå

 

Kontaktperson

Eivind Farstad

      

Gaustadalleen 21, 0349 Oslo

Postboks 8600 Majorstua, 0359 Oslo

E-post: toi@toi.no

      

 

   

 

Nettredaktør: Kommunikasjonsleder Hanne Sparre-Enger